Page:Progreso - 1a yaro.pdf/565

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
551
STUDYI PRI SIMPLIGITA ESPERANTO

L. I. -movado posedas sa epoki, e ni afirmas ke Esperanto esos la lasta sistemo di la pasinto.

La plu grava verko quan la Delegitaro laboras, esas la standpunto sur qua ol elevis la L. I. -problemo, iganta ol ciencal-teknikal afero. Per la extraordinara graveso di l’interveno di la Delegitaro komencas nuva epoko en la historyo di la L. I. ; la sola en qua la mokisto tacos, e la sola en qua la skeptiko devos serchar nur racionala e ciencala kontredici por la diskuto. Nam nun, per la verko di la Delegitaro, e nur per ol, la L. I. afero esas serioza. Per l’inauguro di la nuva epoko ni saveskas ke nia grandioza ideo neplu dependas de la hazarda existado di entuziasmemi, sed quale elemento di nia ciencal-teknikala pensado ol neplu remalaperos de la homala kulturo.

Prof. Richard Lorenz,
Federala Politekniko en Zürich (Suiso).

STUDYI PRI SIMPLIGITA ESPERANTO[1]
XI. Pri la finalo ‑u.

En la Lexiko di la gramatikala vorti (Suplemento di Progreso) trovesas sequanta vortopari :

altru, altro; irgu, irgo; nulu, nulo; ulu, ulo.

La vorti finanta per ‑o signifikas kozo : altra kozo, irga kozo, nula kozo, ula kozo. La altri, kun finalo ‑u, referas kun analoga senco a homo : altra homo, irga homo, nula homo, ula homo.

Pro ke omna ta vorti povas anke prenar la formo adjektival (altra, irga, nula, ula), on povus kun avantajo renversar l’analogeso e decidar, ke adjektivi, per chanjo di lia finalo ‑a en ‑u, divenas substantivi, qui signifikas homi posedanta la

  1. So Paul de Janko deziras explikar, ke, propozante en sa antea artiklo (p. 480, l. 12-13) « establisar nul aparta regulo » (pri l’acento) « t. e. lasar libereso », il volis dicar : « lasar la kozi sequar la natural voyo » e ne : lasar tuta libereso a l’individual kaprico. Certe on ne komprenis altro, nam en la sama frazo il dicas : « admisar, ke l’acento falez spontane sur i… »