Page:Progreso - 1a yaro.pdf/560

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
546
PROGRESO


la maniero di vorto-konstrukto e la max importanta prefixi e sufixi. (Me ne konsideris la finali gramatikala : as, oj, edc.) Exemple me kontis quale vorti mi-konocata la vorti mallonga, Hindujo, farighos, memfide, edc. En la sama kategorio me anke kontis vorti quale plej, antau, plua, qui adminime similesas vorti o prefixi konocata da nia supozata persono.

Me trovis do en ca pagino de 350 vorti :

en Esperanto :

31 vorti tute ne-konocata, qui trovesas entute 82 foyi,
45 mi-konocata vorti, qui trovesas entute 52 foyi,
Sume 134 foyi.

en Ilo :

8 vorti tute ne-konocata, qui trovesas entute 16 foyi,
33 mi-konocata vorti, qui trovesas entute 44 foyi,
Sume 60 foyi.

Altravorte, to signifikas ke nia amiko franca savanta la angla, od angla savanta la franca, haltos entute 134 foyi en Esperanto e 60 foyi en llo, t. e. 38.3 et 17.1 po cent ; e ke ne mem la max granda sagaceso helpos il 82 foyi en Esperanto e 16 foyi en llo, t. e. rispektive 23.4 e 4.6 po cent de omna vorti.

Me adjuntas ke en multa kazi, quin me kontis quale egale konocata en la du lingui, la formo Ila esas plu facile rekonocebla kam la formo malnuva, exemple shtonon — stono ; ankorau — ankore ; kontrau — kontre, e ke la vorto demando povus facile miskomprenesar, dum ke la Ila questiono povas nur komprenesar korekte.

La 8 vorti ne-konocata (trovita 16 foyi) en Ilo esas : ta, pri, yen, kad, sed, ol, hike, ibe.

Kad tala komparo ne esas bona konvinkilo por ti, qui ne volas admisar la progreso facita per la establiso di la nuva linguo ?

Otto Jespersen.