Page:Poesie napoletane - Ferdinando Russo.djvu/40

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
DINT''O «SEBBETO» ¹)
I.
(primma 'e s'aizà 'o telone)


—Musicaaa!... Musicaaa!...—Ciccì, salute!
—Salutammo!—Sunate, prufessò!
Prufessò, prufessò!... site nzurdute?
—Nuie 'e ppavammo, sti ri' sorde, o no?

—Tu guarda sti tre viecchie nzallanute! ²)
Tuoste e rusecarielle! —Guè, Tatò!
Nu sordo 'e franfellicche... E ccu salute!
'O cappelluccio nuovo, zi-Nicò?

—Musicaa...! —Nuie vulimmo 'Un t'o fa fa!
—Nonzignore, Ciccì! Basta ca po'!
—Vulite, o nun vulite accummincià?

Ri' cientèseme! È doce, 'a paparella!
—Ah, bene!.,. bene!... Bravo, prufessò!
Chesta canzone è overamente bella!