Page:Poesaka Soenda 1924-02-2(08).pdf/6

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
There was a problem when proofreading this page.

leuwih ngan 100 taun, sarta ngalaman disultanan ku tiluan, nya éta mimiti Rd. Patah, digentos ku putrana jenengan Pangéran Sabrang Lor, sarta sapupusna ieu ditéma ku sadérékna anu jenengan Pangéran Trenggono. Saruntagna Demak ditéma ku Pajang.

Karajaan Pajang mangsa harita keur meujeuhna héjo lémbok murah sandang murah pangan, nagara wuwuh lami wuwuh ramé, sarta méh sakuliah Jawa pada sumujud ka Kangjeng Sultan, kajabi ti ... ARIA JIPANG.


......


Sajarah Talaga

Talaga téh hiji distrik di wewengkon apdéling Majalengka

118