Page:Poesaka Soenda 1923-02-1(08).pdf/13

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

deuk nyatru ka si itu, mun deuk hala ka si éta, anaking palias teuing.

5. Singlar lamun rék saré
Dug sira gumulung nyanghulu ka sagara Kidul, nunjang ka balangbangan, nyangigir ka lingga manik, nangkarak ngalingga tara, nangkuban turut bayuan, ulah katindih ku jangji, ulah katinggang subaya, istan palis, istan palias.

Cangreud mulang tali padang, sira tumengga pancabaya, rencep hidep balik deui, mangka balik ka ragana, cai mulang numbuk catang istan palias, istan palias, istan palias.

(Aya sambunganana.)


Almenak Tahun 1853.


KARÉSIDÉNAN BANTEN

Afdeeling Banten Kalér

Resident : G. A. E. Wiggers.
Regent: Radhén Tumenggung Ario Condro Negoro 16 Séptémber 1849.
Patih: M. Ng. Prawira Negara.
Hoofd-jaksa: M. Ng. Cakranagara.
Panghulu: Haji Asngad.


Afdeeling Pandéglang

Adsistent resident : A. J. van Dijck.
Regent: Radhén Tumenggung Aria Nata dhi ningrat.
Patih : M. Ngabehi Prawira Kusumah.
Jaksa : M. Astra Wacana.
Panghulu: Haji Safiudin.


Afdeeling Caringin

Adsistent resident: A. A. de Nijs.
Regent : Radhén Tumenggung Aria Suria Nagara 26 Januari 1850.
Patih : M. Aria Jaya Manggala.
Jaksa : Masa Said.
Panghulu : Mas Mad.


Afdeeling Lebak

Adsistent resident : V. A. L. P. Bekking.
Regent: R. Ad. Karta Nata Nagara.
Patih: Mas Aria Prawira Nata.
Jaksa: Radhén Astro Kusumo.
Panghulu : Mas Nasieb.


KARÉSIDÉNAN BATAWI

Afdeeling Bogor

Adsistent resident: A. M. bousgguet.
Regent: Rd. Ad. Suria Winata (Regent Bogor nu panutup).
Hoofd-jaksa: Rd. Ar. Sura Wireja.
Hoofd-panghulu: R. Haji Muh. Natsier.


Karésidénan Krawang

Adsistent resident: W. F. Schenck.
Regent: Rd. Tm. Sastra Nagara.
Hoofd-panghulu: Rd. Moh. Husein 13 Désémber 1843


Karésidénan Priangan

Afdeelingna aya 8 nya éta : Bandung Kalér, Bandung Kidul, Cianjur, Sukabumi, Blubur, Galunggung, Limbangan jeung Sukapura.

Kabupaténna 5 nya éta : (1) Bandung (17 distrik): [1] Nagri, [2] Ujung Berung Kulon, [3] Ujung Berung Wétan, [4] Majalaya, [5] Cipeundeuh, [6] Banjaran, [7] Kopo, [8] Cisondari, [9] Rongga, [10] Cilokotot, [11] Rajamandala, [12] Cihéa, [13] Gandasoli, [14] Timbanganten, [15] Cikembulan, [16] Cicaléngka, [17] Blubur-Limbangan.


Kabupatén Bandung

Adsistent resident (tempat Resident di Cianjur kénéh) : A. G. C. Visser van Gaasbeek.
Regent: Rd. Tumenggung Suria Karta Adhi ningrat (gents jenengan: Rd. Ad. Wira Nata Kusumah), 27 Juli 1846.
Hoofd-jaksa: Rd. Suria dhi Praja 26 Méi 1852.
Hoofd-panghulu: Rd. Muh. Jaélani.


Kabupatén Cianjur
(Dayeuh Karésidénan)

Resident: C. P. C. Steinmetz
Regent: Rd. Ad. Ar. Kasuma Ningrat.
Hoofd-jaksa: Rd. Dem. Pura Nagara.

Hoofd-panghulu: Rd. Haji Abdulhalim.

125