Page:Malaysia Act 1963.pdf/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.Akta Malaysia 1963

BAB 35SUSUNAN SEKSYEN

Seksyen
1. Malaysia.
2. Pengubahsuaian berbangkit Akta Kewarganegaraan British.
3. Kuat kuasa undang-undang yang sedia ada.
4. Kuasa untuk membuat peruntukan yang berbangkit.
5. Urusan Kehakiman.
6. Tajuk ringkas dan memansuhkan.
JADUAL:
Jadual 1 ▬ Pengecualian daripada operasi Akta s. 2 (2).
Jadual 2 ▬ Peruntukan disebut dalam Akta s. 3 (2).
Jadual 3 ▬ ​​Pemansuhan.