Page:La storia di li Nurmanni 'n Sicilia, cuntata di lu Griddu.djvu/26

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

—Facemu puntu ccà, cà haju parratu assai; dissi lu Griddu, stujannusi lu suduri; ma lu Muscagghiuni, chi sempri havi chi diri, cci dissi:

—Aspetta; nun è veru, ca Tacula di lu Municipiu havi la curuna riali; l'avia, ma ora cci la livaru.

Griddu—Chi ti pozzu diri.... Iddu li cosi c'hannu a durari sempri di 'na manera? Cancianu cu lu tempu; 'nfatti, chi cci su' cchiui ddi machinusi carrozzi di lu Sinatu, ca facìanu tantu 'mmarazzu 'ntra li strati? e ddi baggiani toghi di li sinaturi? e ddi fracassusi tammurina quantu li gran-casci, ca nni sturdìanu la testa?... ôi semu cchiù civilizzati, e 'nveci cci su' li carrozzi uguali pri tutti, li pispisi (frak) e la campanazza. Accussì pri l'acula, forsi a lu scurturi cci parsi, ca la curuna cci facìa pisu, e cci la livau; e cu' sa', cu' sa', si quannu cci la livau, nun era tempu di suli alliuni!