Page:La storia di li Nurmanni 'n Sicilia, cuntata di lu Griddu.djvu/211

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

—Sta' sgarrannu, dissi lu solitu Pispisuni. Anzi cci liannu livatu lu suverchiu chi cci junceru li monachi, e ch'era straniu a lu disignu, riducennula a la simpricitati d'origgini.

Muscagghiuni—Zittu tu, nun parrari, cà si' cchiù sceccu e cchiù prusuntusu d'iddi!

—Senti; cci dissi lu Griddu a lu Pispisuni. È veru ca cci hannu livatu chiddu junciutu ddoppu; ma chistu nun 'mporta ca nun fu un vannalisimu; pirchì li junti chi cci ficiru li monachi, spinnennucci dinari comu l'acqua, nun sulu ca cci 'ncasiddavanu a maravigghia, ma facìanu rilùciri cchiù assai l'anticu. E appuntu pri sti junti dda crisiulicchia avìa addivintatu 'na giujcedda; quann'era tutt'addumata poi era 'na vera musìa.

E 'ntra tanti cintinara e migghiara di furisteri chi l'hannu vistu, nun cci ha statu nuddu, tranni di quarchi sceccu quasatu e vistutu, c'ha dittu, ca sti junti nun cci sidìanu boni. Anzi lu stissu Rénan, e dicennu Rénan haju dittu tuttu, quannu vinni 'n Palermu, e vitti la grossa bistialità chi vulìanu fari, si li 'ntisi acchianari tutti, e, sdignatu, cci dissi, chi nun s'arrisicassiru a tuccalla di com'era, pirchì l'avirrìanu sminnatu.

Ma fici com'a chiddi, chi vônnu lavari la testa a lu sceccu; 'nfatti, sti duttura di quattr'a mazzu, c'hannu la testa cchiù dura di li scecchi, appizzaru li pedi, e la sminnaru, dicennu, ca lu facìanu pri amuri di l'arti!?

Muscagghiuni—Chi arti di brigghiu mi va' cuntannu! Lu fannu pirchì dicinu ca li cresii antichi su' megghiu stari chiusi chi aperti, e li rifannu pri pariri antichi cu li mura frischi frischi. E chista si chiama antichità nova!!

Griddu—Pacenza cci vôli a li burraschi.... Chista è l'epuca!... A l'antichi l'assummanu pri barbari, e spincìanu ddi gran chiesi, chi su' 'na maravigghia a guar-