Page:La storia di li Nurmanni 'n Sicilia, cuntata di lu Griddu.djvu/202

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

tana e ddoppu principi di Fitalia. Luisa Scttimu fici a spisi soi la batìa di Muntivirgini a lu 1499.

Muscagghiuni—E ddoppu triccentu sissantasett'anni civilissimamenti a li monachi cci dettiru la coffa, e la cresia addivintau afficina di la leva, comu si nun cci fussiru stati autri locali! e 'nveci di vidiri a lu parrinu supra di l'otàru e di sentiri lu cantu di li virgineddi, si vidinu a li picciotti chi si spogghianu e vestinu, e a lu spissu si sentinu bistemii di paru!

Griddu—Un Mattiu fu capitanu giustizieri a lu 1510; Micheli (1593) e Ruggieru (1631) prituri di Palermu; nautru Ruggieru a lu 1715 fu principi di Ganci e baruni di setti casteddi; e finarmenti lu Ruggieru Settimu, chi vulivi sapiri, principi di Fitalia, sicilianu 'nsinu 'nta li gigghia e veru catolicu, a lu quarantottu, quannu li Siciliani si ribbillaru 'ncontr'a li Burbuni, pirchì nun vulianu stari suggetti a Napuli, ma vulìanu lu re ccà, a lu chianu di lu Palazzu, cu la custituzioni propria siciliana, Ruggieru fu fattu prisidenti di la Sicilia, e si dipurtau da veru sicilianu e catolicu. A lu quarantanovi fu 'ntra la nota di li stramannàti, e si nni jiu a Malta, unni murlìu a lu 1863.

—Ma pirchì nun vinni ddoppu di lu sissanta, ca appimu la libbirtà? spiau un Parpagghiuni.

Griddu—Tu si' picciriddu, e nun tutti cosi si pônnu diri a li picciriddi... Certu appi ad aviri li so' raggiuni pri nun veniri, e ristari a la stranìa; e cu tuttu ca lu ficiru prisidenti di lu Sinatu talianu, e nun cci fôru picca chi lu cutturïaru pri veniri; iddu nun si fici avvìdiri mai, e lassau cantari a tutti...

Li rapprisenta ôi Girolamu Settimu e Turrisi, principi di Fitaha e marchisi di Giarratana.

Armi: Funnu argentu cu tri barri a squatru russi; lu scutu è 'ntra la panza d'un'acula niura.