Page:Konkani Viswakosh Vol3.pdf/720

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

वखदां हांकां लागून शरिरांतलें मिठाचें प्रमाण उणें जाता. अशा मनसांक मिठाची सर्वसादारण मिठापरस चड गरज लागता. दूख , सूज,तिरपणी सारक्या दुखऱ्या भागाचेर उपाय म्हूण गरम मिठाचो शेक दिवप जाता . कातीक पडिल्ले कातरे तशेंच हेर चवनांचेर मीठ फाफुडल्यार तीं बेगीन पेकतात.

पोटखणें तशेंच अजीर्णाखातीरय हेर पदार्थंवांगडा मिठाचो उपेग करप जाता. नुस्तें , मांस , लोणीचें फळां सारकिल्ली. खाणां चड दीस तिगोवपाखातीर मिठाचो वापर करप जाता . रसायनां आनी वखदां खातीरय मीठ वापरतात.

गलगंड हे पिडेचेर उपाय म्हणून आयोडिन घाल्लें आयोडिनयुक्त मीठ वापरतात. लोहाचो आस्पाव आशिल्लें लोहयुक्त मीठ पंडुरोगाचेर उपाय जावन आसा. कॅल्शीयम सल्फेट ,मॅग्नेशियम क्लॉरायड , मॅग्नेशियम सल्फेट , मॅग्नेशियम ब्रॅामायड , सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बेनेट, बायकार्बेानेट सारकिल्ले पदार्थ उपपदार्थ म्हूण मीठ तयार करपाचे प्रक्रियेंतल्यान निर्माण जातात.

पूरक नोंद: मिठाचो सत्याग्रह.

मीड , जेम्स एडवर्ड : (जल्म २३ जून १९०७ , स्वानिज, ग्रेट ब्रिटन)

नामनेचो ब्रिटीश अर्थशास्त्रज्ञ.ऑरियल महाविघ्लयांत्लयान पयल्या वर्गांत पदवेची परीक्षा पास जातकच १९३०-३१ वर्सा ताणें केंब्रीज हांगा आपलें पदव्युतर शिक्षण घेतलें . थय नामनेचो अर्थशास्त्रज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स हाच्या ट्रीटीड ऑन मनी ह्या ग्रथांवयल्या चर्चासत्रांत वांटो घेवपाची ताका संद मेळ्ळी. १९३०-३७ ह्या काळांत ताणें ऑक्सफर्डच्या हर्टफर्ड महाविघाल्यांत अधिछात्र म्हूण काम केलें. त्याच काळांत १९३६ वर्सा ताचें 'अॅन इंट्रोडक्शन टू इकॅानॅामिक अॅनालिसिस अॅंड पॅालिसी' हें पुस्तक उजवाडा आयलें. फुडें १९३७ ते १९४७ मेरेन तो राशट्रसंघाच्या वितविभाग आनी अर्थीक गुप्तवार्ता सेवे चो वांगडी आशिल्लो . १९३८-४० हीं दोन वर्सां ताणें हेच संस्थेच्या जागतिक अर्थसर्वेक्षणांचो संपादक म्हूण काम केलें .१९४० ते १९४५ मेरेन मंत्रिमंडळच्या कार्यालयाच्या अर्थविभागाचो वांगडी आनी १९४६-४७ वर्सा संचालक म्हणून ताणें काम केलें .१९४४ वर्सा 'National Income And Expenditure' हें पुस्तक मीड आनी रिचर्ड स्टोन ह्या अर्थशास्त्रज्ञान मेळून बरयलें.१९४८ वर्सा ताचें Planning and the Price Mechanism हें पुस्तक उजवाडा आयलें.

ताच्या The Theory of International Economy Policy ह्या दोन खंडांच्या ग्रंथाक १९७७ वर्साचो नोबॅल पुरस्कार फावो जालो .ह्या ग्रंथाचे पयलो खंड 'The Balance of Payments ' १९५१ वर्सा आनी'Trade and welfare' १९५५ वर्स उजवाडा आयले. १९७७ नर्साचो हो नोबॅल पुरस्कार मीड जेम्स एडवर्ड आनी बर्टिल ओहलिन हांकां वाटून मेळ्ळो.ह्या ग्रंथांत आंतरराश्ट्रीय अर्थीक अडचणी आनी दुसऱ्या म्हाझुजाउपरांतच्या सिद्धींतांचो तो एक मोलादीक ग्रंथ म्हूण ताका मान्यताय मेळ्ळया.

१९४७ ते १९५७ ह्या काळांत ताणें अर्थशास्त्र संस्थेंत वाणिज्य विशयाचें अध्यापन केलें .ह्याच काळात ताणें 'Geometry of International Trade'(१९५२) आनी The Theory of Customs Unions (१९५५) हीं पुस्तकां बरयलीं .१९५७-१९६९ ह्या काळांत ताणें केंब्रीज विधापिठांत अर्थशास्त्राचो प्राध्यापक म्हूण काम केलें .१९६० वर्सा ताचें 'A Neo-Classical Theory of Economic Growth (१९६०) हें पुस्तक उजवाडा आयलें.

१९५७-७४ ह्या काळांत ताणें क्राइस्टस महाविधालयांत , नफील्ड जेश्ठ संशोधन अधिछात्र ,१९६०-७४ ह्या काळामत लंडन अर्थशास्त्र संस्थेत अधिसासक अशीं कामां केंली . बाझेल , हल ,ऑक्सफर्ड ,ग्लासगो ह्या विद्यापिठांनी ताका मानाची डॉक्टरेट ही पदवी दिली .

ताचीं हेर कांय नामनेचीं पुस्तकां अशीं.-Planning and The Price Mechanism ‍(१९४८‌),The Intelligent Redicles Guide To Economic Policy (१९७५), Efficiency Equality And the Ownerrship of Property (१९६४), The Inheritance of Inequalities (१९७४) , The Just Economy (१९७६),तशेंच Principles of Political Economy ह्या ग्रथांचे चार खंड १.The Stationary Economy (१९६५),२. The Growing Economy (१९६८),३. The Controlled Economy (१९७१)आनी ४.The Just Economy (१९७६‌).

१९६० वर्सा मीड मॅारिशसचे अर्थीक , समाजीक पळोवणी समितीचो , अध्यक्ष आशिल्लो . ग्रेट ब्रिटनचे प्रत्यक्ष करपद्दतीची रचणूक आनी १९७५-७७ वर्सा सुदारणा समितीचो अध्यक्ष आशिल्लो.

मीन: भारतीय राशिचक्रांतली बारावी आनी निमाणची रास. हे राशींत पूर्वाभाद्रपदाचो चवथो तरण , उत्तराभाद्रपदा आनी रेवती मेळून सवायदोन नक्षत्रां येतात. मत्स्यजोडी (नुस्त्याची जोडी ) ही हे राशीची आकृती मानल्या . हें राशींत ठळक असो एकूय तारो ना. गुरू हो हे राशीचो स्वामी आसून शुक्र हे राशींत उच्चीचो आसता.बुध,मंगळ आनी