Page:Konkani Viswakosh Vol1.pdf/808

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


कोंकणी विश्वकोश : १ हांगा घुरी घालून तें नश्ट केलें, जाल्यार १९४५ चे सुर्वेक अमेरिकेन जपानांतल्या शारांची आनी उद्येगीक वसाहतींची विध्वंस केली. उपरांत ६ ऑगस्ट ह्या दिसा हिरोशिमाचेर अमेरिकेन पयलो अणुबाँब घालो आनी ९ ऑगस्टाक नागासाकीचेर दुसरो घालो. १४ सप्टेंबराक जपानान हार मॅचुरिया हांगा घुसलें. १९५१ त जपानाक इश्ट राश्ट्रांच्या चपक्यांतल्यान पथून स्वतंत्रताय मेळ्ळी आनी झुजबंदीची कबलात जाली. जपानान झुजांत जाल्लें लुकसाण रोकडेंच भरून काडले. १९५५ त हांगा लिबरल डेमोक्रेटिक पक्षाची थापणूक जाली. १९८२ त ह्या पक्षाचो यासुहेिरो नाकासोने पंतप्रधान आनी राश्ट्राध्यक्ष जालो. १९८६ तल्या वेंचणुकांनी तो पथून वेंचून आयलो. ६ नोव्हेंबर १९८७ दिसा नाकासोने निवृत्त जाल्ल्यान, नोबुरु ताकेशिता हांगाचो पंतप्रधान जाली. १९८९ त राज्यवेवस्थाः जपानाच्या पयले राज्यघटनेवरवी (१८८९) ह्या देशाची सगळी सत्ता राजाकडेन आशिल्ली. १९४७ त जाहीर जाल्ले दुसरे अर्थान लोकशाय हाडली. हांगाचे संसदेक ‘डाऔीट' म्हण्टात. ती दोन घरांनी भरता. सगळे कायदे थंयच जातात. हे संसदेच्या सकयल्या घरांत ५११ आनी वयल्या घरांत २५२ वांगडी आसात. जपानांत राजा आसा, पूर्ण तो फकत नांवापुरतो आसता. राजाचे पद ताच्या वंशजाकडेन वता. हांगा बरेच राजकी पक्ष आसात. जपागी राज्यघटनेचे खाशेलपण म्हळ्यार तातूंत सरकाराक झूज करपाचो हक्क न्हयकारला. फुडारिल्लो देश आसा. वसुंकी उत्पादनांत ह्या देशाचो अमेरिका आनी סאט शेतकामांतल्यान ह्या देशाक ३% उत्पन्न मेळटा. फकत १५% इतली जमीन शेतवडीखाल आसा. देशांत जाय आशिल्ली ७०% पेिकावळ हांगा तांदूळ हें मुखेल पीक आसा; हेभायर गंव, बाली, ऊंस, च्या, तंबाखू, हींय पेिकां हांगा जातात. फळांचेय बरेंच उत्पादन जाता. गोरवां, कुकडां पूण तांचे प्रमाण फाव तशे ना; देखून खनिजांची आयात करची पडटा ह्या देशांत नुस्तेमारोचो वेवसाय बेसबरो चलता. वसुंकी सुमार १.०७,७५,००० टन इतलें नुस्ते हांगा मेळटा, नुस्तेमारीखातीर चडसो उत्पन्नाचो ३९% वांटो उद्येगांतल्यान येता. येरादारीचीं साधनां, जावपी सुमार अदर्यो बोटी जपानांत तयार जातात. सुमार ७० लाख मोटारीचे हांगा उत्पादन जाता. जपानी कॉम्प्युटर (संगणक), कॅमेरा, कॅल्क्युलेटर्स, रेडिओ, टी. व्ही. सेट, टेपरिकॉर्डर, दुर्बिणी, घडयाळी ह्यो केल्यात. जपानी वस्तूंक सगळेकडेन वाडटी मागणी आसा. हांगाच्या उद्येगीक मळावयली उदरगत पळीवंक संवसारभरचे लोक जपानाक भेट येरादारी आनी संचारण: जपानांत २९,८०० केिमी. लांबायेचे रेल्वेमार्ग आसात, जाल्यार रस्त्यांची लांबाय ११,४७,००० किमी. इतली आसा. हांगाचे सुमार ४०% लोक रेल्वेमार्गावयल्यान प्रवास करतात.