Page:Konkani Viswakosh Vol1.pdf/15

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


श्री.सतीश दुकळे(डी.सतीश), वेवसायीक जादुगार.

डॉ.अशोक देसाय,एम्.एससी.पीएच.डी,भूशास्त्र विभाग, गोवा विश्वविद्यालय, ताळगांव-गोंय.

श्री. विनायक ना. शेणवी धुमे, इतिहास संशोधक.

इन्. शिवदास, बी.ए.बी.एड्,शिक्षक.

प्रा. हरिश्चंद्र नागवेकार, एम्.ए.(अर्थशास्त्र), उपप्राचार्य,एम्.ई.एस् कॉलेज ऑफ आर्टस् अॅण्ड सायन्स, वास्को.

जयंती नायक, बी.ए.लोकवेदांतली पदविका, संशोधक सहाय्यक, गोवा कोंकणी अकादेमी, पणजी.

फा. प्रताप नायक (जे.स) एम्.ए,बी.एड,एम.फील,(भाशाशास्त्र), सहाय्यक संचालक, तोमास स्टीफन्स कोंकणी केंद्र, मीरामार, पणजी-गोंय.

श्री. मणिकराव राम नायक गावणेकार,एम्.ए,एम्.एड्,मुख्याध्यापक,श्रीमती हिराबाई तळावलीकर हायस्कून,साकोर्डे-गोंय.

प्रा. यामन नायक, एम.कॉम,व्याख्याता,एस्.एस्.धेंपे कॉलेज ऑफ अॅण्ड इकोनॉमिक्स, आल्तीन,पणजी.

डॉ. भालचंद्र नेमाडे,इंग्लीश विभाग मुखेल, गोवा विश्वविद्यालय,ताळगांव-गोंय.

डॉ. अरूण एच्.परुळेकार,एम्.एस्सी,पीएच.डी.इ.एम्.ए.एस्.एफ्.एन्.ए.एससी.जैब समुद्रविज्ञान विभाग,राश्ट्रीय समुद्रविज्ञान संशोधन संस्था, दोनापावल-गोंय.

श्री. प्रकाश पाडगांवकार,कवी,प्रबंधक,एम्.एम्.टी.सी, वास्को.

डॉ. रॉक बाईजमॅन पिंटो,विकारविज्ञान विभाग, गोंय वैजकी महाविद्यालय, बांबोळी-गोंय.

श्री. लक्ष्मण पित्रे,एम्.ए (काव्यतीर्थ), पुराणवस्तुसंशोधन खातें,पणजी.

फा. आंतोनियो परेरा,तत्वगिन्यान आनी धर्मशास्त्राची पदवी, पाद्री, लेखक, मुख्याध्यापक, अवर लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कूल,दिवचल-गोंय.

श्री. निकलांब परेरा,सेंट झेविअर कॉलेज,म्हापशें-गोंय.

डॉ. पुष्पा पै,एम्.ए.पीएच.डी.टी.बायलां विद्यापीठ,मुंबय.

श्री. चंद्रकांत द. पोरोब,शारिरीक शिक्षण संचालक,मीरामार,पणजी-गोंय.

श्री.एच्.आर.प्रभुदेसाय,बी.एससी.(शेती),सहाय्यक शेती अदिकारी,भारतीय शेती संशोधन मंडळ,ओल्ड-गोवा.