Page:Konkani Viswakosh Vol1.pdf/12

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


उ प का र

कोंकणी विश्वकोशाच्या रूपान कोंकणी भाशेंत एका मोलादीक संदर्भ ग्रंथाची भर पडटा, ही कोंकणी मनशाक अबिमानाती गजाल. अशा स्वरुपाचो हो पयलो संदर्भ ग्रंथ जाल्ल्यान, कोंकणी विश्वकोसाक एक आगळें स्थान आनी म्हत्व प्राप्त जाता.

कोंकणी विश्वकोशाचो निर्मितींत कितल्याशाच व्यक्तींचें आनी संस्थांचें सहकार्य मेळ्ळां. सगळ्यांच्याय नांवांचो उल्लेख करप हांगा सक्य ना. तरी सकयल दिल्ल्या व्यक्तींचो उल्लेख करप आमचें कर्तव्य आसा. ह्या विश्वकोशाचे निर्मीतींत सकयल दिल्ल्या व्यक्तींचें आमकां विशेश सहकार्य मेळ्ळां.

१‌)डॉ. पी. आर. दुभाषी. उपकुलगुरू, गोंय विद्यापीठ

२)डॉ. बी. शेख अली, माजी उपकुलगूरू, गोंय विद्यापीठ

३) श्री. जी. व्ही. कामत, कुलसचिव, गोंय विद्यापीठ

४)डॉ. एस्. के. गंधे, माजी कुलसचिव, गोंय विद्यापीठ

५)डॉ. एस्. जी. देव, कोंकणी विश्वकोश सल्लागार समिती वांगडी

६)डॉ. बी. व्ही. नेमाडे, कोंकणी विश्वकोश सल्लागार समिती वांगडी

७)डॉ. ए. के. हेबळेकर, कोंकणी विश्वकोश सल्लागार समिती वांगडी

८)प्रा. एस्. आर. फळ, कोंकणी विश्वकोश सल्लागार समिती वागडी

९)प्रा. व्ही. आर. नावेलकर, गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट.

वयर उल्लेख केल्ल्या व्यक्तींनी विशेश करून डॉ. दुभाषी, डॉ. अली, श्री. कामत आनी डॉ. गंधे हांणी विश्वकोशाच्या कामांत दाखयल्ले आस्थेखातीर आनी केल्ल्या मार्गदर्शनाखातीर आमकां विश्वकोशाचें काम करप सोंपें जालें. तेच परीन गोंय विद्यापीठाच्या पुराय प्रशासनाचोय आमकां बरो पालव मेळ्ळो. कोंकणी विश्वकोशाच्या फुडल्या खंडांच्या कामांत आमकां सगळ्यांनी असोच पालव दिवचो अशी विनंती.


डॉ. तानाजी हळर्णकार

कार्यकारी संपादक