Page:Koht jemne mil̦t vьjet.pdf/6

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

puaз, vujev vьeŋhanьnє pəjel̦ mier, ꞓaz̦ vul̦n vujev, gu kul̦, kьrtəv, gu lont.

Sahkrə cil̦ke:

— Moksan, ton sarnak təkvən pajkket. No koht sije oskə? Moajnest puk, mən tiedak, ja mon oska.

Tana Moksan pustəl̦ trupkest ja cil̦ke:

— Ꞩig lij. Kultəl̦.

Ja son oal̦ke moajnse.

2.

— Puerast karəv pudcə, kiashьnє vədən, kipsene, mənəv vəz mil̦t polas, idꞓ viƶak poal̦tə, a kues viƶak, eꞩtak soan el.

Jemn nьdt lij komtə, a olmə jelev kuhken kan̦c kances. Tovj ʙədt uine numpan, ləhkə sog ile ante noavdet. Mən lьgkєek ton pudcəha?

Tampe, kast lije mon, olmə jev tule pudcət. Hiaʙ­pas kiesev olmət, hiaʙras, ꞓenma, gu lev pudcə, to­vas, gu nielj pudcə, kiashьnє eftəst. Sinən lev kugk̦ ja rouvas jul̦k kər kənзəguim; olmə tagkəv sije (jul̦get) ruv̦t ləvdəț, hiavas ej kəꞩkꞓe kənзədes kidgen.

Təna mon uine jemnen, kașt vial lij poaksamp, uine mon, koht olmə vьjev irgeguim. Jerk lijen losə ja ꞓuer­veguim, juodten sij mialk, no vьjem kav̦n, kon sij kisen, ele lьgkhə nikoz logken pudcən.