Page:Koht jemne mil̦t vьjet.pdf/25

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

Aeroplan odlьne kьrtel̦ al̦m mil̦te, ꞩəntə oc̦amp ja kadə ꞓal̦me evdtəst.

Tana Sahkrə vьl̦ꞩət Moksan el ja cil̦ke:

— Ja mij tonən al̦kep vəhtьne jodte kol̦osa ꞓuh­kəj mil̦te, jodte mier mil̦te ja al̦m mil̦te. Bədt tol̦ke eftəst ləhkə.