Page:Koht jemne mil̦t vьjet.pdf/14

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

vuaj sajdate mogka vьjem kavne. A mogka vьjem kavnedte pojsəst vьdtəmplogk̦ ile kuhtlogk̦ lev.

Puk təjna vьjem kav̦n arəv kol̦os al̦n, kiepsamp lehꞓ sije kiese. A kol̦osa kiepsamp kirsəhꞓen lanest lana, pəjma lev n̦uol̦kes stal̦ ʙruz. Təja ʙruzə mil̦te i jodtəv pojas kol̦osəguim nьdt odlьne, ꞩto ej jenə piejve pojas vuajaꞓ vьgkə ton təsta jemne, kașt ni­kues el̦a vədc.

Parovos

Pak jodtə, kias jugke mogka pojas — parovos.

6.

— Jesk, Moksan, — riegkude Sahkrə, — jesk,