Page:Koht jemne mil̦t vьjet.pdf/12

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

al̦n, iʙi poʙphə kol̦osəj vəla. Vuikjej avtomoʙilest kiaꞓ paj evdtəs ꞓuhkə el. Kid lev sost cuepc al̦n, kavsəlaꞓ kol̦osət avtomoʙil̦.

Klad̦ avtomoʙil̦

Vuikjej pak avtomoʙil̦ jodtəd to ꞓufțamp, to mialkamp.

Kues son uin olmə ꞓuhkə al̦n, son lьgksaht ki­dən cuepc, ja avtomoʙil̦ riagk tana jinjine, gu lon̦t.

Pejv ʙaje kərhələv lan̦ mil̦t avtomoʙil̦. Sij jade­həv pukət, keit koz ʙədt. Sij pəhtəv viercət ja ꞓug-