Page:Kitab Pakih Soenda.pdf/34

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


kara; sahiji kudu dikumbah ku cai mutlak tujuh kalu; kadua kudu dicampuran jeung taneuh anu suci dina salah-sahijina anu tujuh kali téh; katilu kudu datang ka leungit rasana atawa bauna jeung rupana. PASAL ARI SARAT SAHNA ngumbah najis sajabana tina anjing jeung babi éta dua perkara: sahiji kudu dikumbah ku cai mutlak sakali datang ka ngocor cai; kadua leungit rasana jeung bau rupana. PASAL ari perlu wudu éta genep perkara. Sahiji niat perlu, atawa niat ngilangkeun hadas leutik, nya éta dina haté baé, [1]  1. Als de nijat wordt uitgesproken dan gescbiedt dat met de woorden bismi'llahi; die de Javaau of Soendanees ieder oogenblik en bij de onvershilligste handelingen in den mond heeft