Page:Kitab Pakih Soenda.pdf/26

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
20

kararung[1] pisan, sundana hanteu aya anu kasumputkeun. Ari geus kitu tuluy ditimbang 'amalna anu hadé jeung anu goréng; upama narajang jalma bagja mah diabuskeun ka sawarga, sarta hanteu dipaéhkeun deui, ngan ni'mat baé; tatapi sanggeus nyukang dina jambatan siratul-mustaqim, sarta lembut manan rambut, seukeut batan pedang sarta dipanteng dina luhur seuneu naraka jahanam. Ari jauhna lalakon tilu-rébu taun éta nyukang téh. Jeung deui maka singsaha-saha jalma ditimbang, sarta beurat kana goréngna éta diasupkeun (ka naraka) sarta leuwih panas perih. Tatapi ari jalma anu mu'min mah diangkatkeun deui tina jero naraka téh, sundana: ana geus beresih dosana diasupkeun ka sawarga. Ari basa jalma mu'min téa jalma 'ibadah ka allah ta'ala sarta bener pang'ibadahna, sarta tara bohong, sarta ihlas ka allah ta'ala pang'ibadahna, sarta mangarti sarat sah [2] tobat, di'amalkeun éta, mungguh di anu kitu mah, tara ka jero naraka anging ka sawarga. Ari anu sok diasupkeun ka naraka tamah, jalma anu sok camperelang 'ibadahna; anu matak diasupkeun ka naraka tamah disingna leungit heula dosana. Tatapi anging jalma anu kapir, éta mah langgeng dina seuneu naraka, disingna ngarasakeun kasakitna. [3] Wa'llahu 'alam. PASAL ARI MURAD PERCAYA KANA PAPASTÉN sakabéh pagawéanana Cite error: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content anu hadé goréng, éta kabéh—————

  1. kararung plat Soendaneesch voor kalarung; de schrijver laat voorafgegaan door het gebruikelijk soendana, dat hier vreemd klinkt, er eene meer beschaafde uitdrukking na volgen
  2. شَرَطْ صَح
  3. De voorstelling en opvolgende niteenzetting van dit leerstuk is niet duidelijk, maar de bedoeling is dat de MOE'MIN, geloovigen, zoo zij onbezweken zijn in hunne dienst aan Allah, nimmer in de hel zullen komen, dat zij, zoo zij gezondigd hebben, uit de hel verlost worden, nadat zij van hunne zonden gereinigd zijn, in tegenovestelling van de KAFIR, ongeloovigen, die eeuwig in de hel zullen blijven. Over het