Page:Jesuchristo Cabang Quetiya Quing Yatu.pdf/10

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

ARAL


Anti queni biniñagan
ing mayap á cayasalan
queting quecatang tibuan
banacatang caluguran
ning Dios á Guinutan͠gan.

Ecasi itang cristiano
an͠guta qñg laguiung (Christo)
y Jesus á Guinu tamu
qñg ban paquituldan tamu
aniuna qng pan͠gatau.

Christo anacyang maisip
tubu Balayan Nazareth,
dayane ning aring David
ding pepacamal masáquit
di Maria ilang Joseph.

Christo, qñg pan͠gatauna
ting Indu, alang Ibpana
(capagmulalang mas saca)
dapot qñg pan͠ga Diosna
ting Ibpa, alang Induna.

Qñg pan͠ga Diosnang Jesús
anacne ning Ibpang Dios;
qñg pan͠gatauna dapot,
ing Indung quea minipus
y Mariang tala,t, bubug.

Ng̃eni y Santa María
qñg salaminya minara
canitang pan͠gapampana
qñg Aldo; é mebalbalya
ning aslag leusanaya.

Anti neman carin cabud
beitne ing Guinung Jesús
Mariang malino bubug
é meculimlim melabug
nuné sinlag yapa bagcus.

Virgenya, bayu men͠ganac
Virgenya, anggang man͠ganac
Virgenyang ibat men͠ganac
é meuman aguiang ditac
queang pan͠ga virginidad.

E qñg dapat miasaua
itang qñg pan͠gataunang
Jesus, qñg mal á Induna,
nuné maustang lelangya,
upayang ibat banua.

Canitang concistoriura
ding mal à atlung Persona
carinpin banua ita
meari que gana gana
ing anti queni, damdamca.

Ng̃aning Dios Ibpang tunay
gauacung taung mabieyang
quilala qñg cadiosan;
¿dapot nanan quepang gauan
qñg micasalaya naman?

Queti carinya mequibat
ing malam á Dios Anac
n͠gana, iludmeng itatag
qñg salana acung calag
tumbus pamura,t, pabatbat.