Page:Javaansche spraakkunst.pdf/3

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.

JAVAANSCHE

SPRAAKKUNST,

OF DE WIJZE ON OP EENT GEMAKKELIJKE MANIER

DE JAVAANSCHE TAAL

TE LEEREN SCHRIJVEN, LEZEN EN SPREKEN;

TOEGELICHT DOOR

AUTOGRAPHISCHE TAFELEN;

MET VOORBEELDEN UIT SCHRIJVERS GESTAAFD, MET VELE ZAMENSPRAKEN OVER ALLERLEI
ONDERWERPEN IN DE HOOGE EN LAGE TAAL VERRIJKT, EN DOOR VELE BRIEVEN
VAN DEN KEIZER AF TOT DEN GERINGSTEN JAVAAN TOE, OPGEHELDERD EN BEVATTELIJK GEMAAKT, OOK VOOR DIE GENEN, WELKE ZONDER HET JA-
VAANSCH KARAKTER, DE JAVAANSCHE TAAL WENSCHEN TE LEEREN.

DOOR

P. P. ROORDA VAN EYSINGA,

VOORMAALS BELAST MET HET DEPARTEMENT VAN INLANDSCHE ZAKEN OF JAVA, TEANS ALS SECRETARIS
DER RESIDENTIE BANTAM, MET VERLOF IN NEDERLAND.

__________


TE AMSTERDAM, bij

J. ALLART RIETBERG.

MDCCCXXXV.