Page:Javaansch Nederduitsch Woordenboek.pdf/2

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
JAVAANSCH-NEDERDUITSCH

WOORDENBOEK,

OP LAST EN IN DIENST VAN HET NEDERLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP

ZAMENGESTELD DOOR

J. F. C. GERICKE,

DOCTOR IN DE LETEREN, [...] VAN DEN NEDERLANDGEREN LEEUW, AFGEVAANDIGDE VAN HET NEDERLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP OP JAVA;

UITGEGEVEN OP UITNOODIGING VAN HET NEDERLANDSCH GOUVERNEMENT,

EN VERMEERDERD EN VERBETERD

DOOR

T. ROORDA.

--

AMSTERDAM,

BIJ JOHANNES MULLER,

1847.