Page:Hikayat Bayan Budiman.djvu/3

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


berniaga di laut maka diceterakan oleh bayan peri faedah orang berniaga di laut maka pada ketika itu juga datanglah fikir khoja maymun hendak berlayar maka khoja maymun pun pergilah pada isteri katanya hai kekasihku ketahuikah tuan hamba bahawa segala manusia ini juga tiada berpindah segala [h]artanya kerana mengambil faedah akan membinahi [h]artanya jikalau di....kan tetapi khabarnya besar faedahnya di laut ini segala orang yang tiada mau mencari faedah mengikut rasmi orang tua-tua tiada memberi manfaat sentiasa dirasmikan orang tua-tua diganti supaya tiada kesakitan atas kita maka sekarang fikir hamba hendak berlayar mencari faedah akan diri kita kerana ada hamba beroleh khabar besar sangat faedah pada keraja laut itu melainkan tuan hamba berilah izinnya akan hamba supaya hamba berlayar maka kata isterinya hai khoja maymun sungguh pun besar faedah perniaga yang di laut itu tetapi balanya besar juga tiadalah