Page:Het boek Adji Såkå.pdf/5

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

HET BOEK ADJI-SÅKÅ

 OUDE FABELACHTIGE GESCHIEDENIS
VAN JAVA,

VAN DE REGERING VAN VORST SINDOELA
TE GALOEH TOT AAN DE STICHTING VAN MADJA-PAIT
DOOR VORST SOESOEROEH:

UIT DE POËZIE JAVAANSH PROZA OVERGEBRAGT DOOR

F. WINTER, Sr.

 UITGEGEVEN VAN WEGEN HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR TAAL-,
LAND- EN VOLKENKUNDE

VAN NEDERLANDSCH INDIË, DOOR

  J. B. GAAL EN T. ROORDA.

MET EEN

 UITVOERIG BIJVOEGSEL TOT HET WOORDENBOEK
DER JAVAANSCHE TAAL 

VAN 

GERICKE EN ROORDA.

 AMSTERDAM,
RIJ FREDERIK MULLER.
1857.