Page:Hærramek ja bæsstamek Jesus Kristus ođđa Testament.pdf/753

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
3. Kap.
745
oftasaš girje.

12 Æp nuftgo Kain, gutte dam bahakas læi, ja veljas goddi. Ja manditti goddi son su? Dam­ditti go su daǥok bahak legje, mutto su veljas vanhurskeskasak.

13 Allet ovduš, muo veljačidam! jos mailbme din vaššest adna.

14 Mi diettep, atte sirddujuvvum mi læp jab­memest ællemi, dastgo veljaid rakisen mi adnep. Gutte veljas rakisen i ane, jabmem sist son orro.

15 Juokkaš, gutte veljas vaššest adna, olbmu­godde læ; ja di diettebættet, atte i oftage olbmu­godde aǥalaš ællem ane sistes bissomen.

16 Dast mi rakisvuođa diettam læp, go hæg­gas son min audast bijai. Migis maida gædnega­sak læp hæggamek veljai audast bigjat.

17 Mutto gæst dam mailme ællo læ, ja veljas darbašægjen oaidna, ja vaimos sunji dappa, moft læ Ibmel rakisvuotta su sist?

18 Muo manačidam! allop mi saniguim æcce, allopge njuofčamiguim, mutto daǥo duotvuođa sist.

19 Ja dast mi diettep, atte duotvuođa sist mi læp, ja de vaimoidæmek mi mattep oajodattet su čalmi audast;

20 dastgo, jos vela vaibmo min duobme, de Ibmel stuorrab læ go min vaibmomek ja buok son dietta.

21 Di æcalaǯak! jos min vaibmomek min i duobme, de roakkadvuotta mist læ Ibmeli;

22 ja maid mi rokkadallap, sust mi oaǯǯop; dastgo su bakkomid mi doallap, ja dam dakkap, maid son buorren adna.