Page:Hærramek ja bæsstamek Jesus Kristus ođđa Testament.pdf/610

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
602
 

St. Paulus girje Ephesialaǯaidi.

1. Kapittal.

Paulus, Ibmel dato mield Jesus Kristus apostal, daid basidi, guđek Ephesusist læk, ja oskolaǯaidi Kristus Jesus sist:

2 Arbmo dinguim, ja raffhe Ibmelest min ačestæmek, ja hærrast Jesusest Kristusest!

3 Gittujuvvum lekkus Ibmel ja min hærramek Jesus Kristus ačče, gutte min buristsivnedi buok vuoiŋalaš buristsivnadusain ja almalaš buridesguim KRistus sist;

4 nuftgo son valji min su sist, auddal go mailme vuođđo bigjujuvui, bassen ja mainetæbmen su čalmi audast rakisvuođa sist ællet;

5 jo auddal min oainededin Jesus Kristus boft aldsis barnalaš valljijubmen, su datos buorre oaid­nem mield,

6 su hærvas arbmoi gittosen, man boft son min armeti dam eccujuvvum sist,

7 gæn sist, su varai boft, mist lonastussa læ, suddoidæmek andagassi addujubme, su stuorra armo mield,

8 maid arvvaset son migjidi juoǥadi buok vi­sesvuođa ja jierbmaivuođa sist,

9 go migjidi son dieđeti su dato čieǥosvuo­đa, dam buorre armogas arvvalusa mield, maid jo auddal arvvalam læi ješječas lut,

10 dallodoallam asatet, go aigek dievvam legje, oft oive vuollai Kristus sist buokrakkan ofti oft-