Page:Hærramek ja bæsstamek Jesus Kristus ođđa Testament.pdf/59

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
15. Kap.
51
Evangelium.

De loaidestegje su mattajægjek su lusa, rokka­dallašgotte sust, ja celkke: gaidad su bagjelistad erit, dastgo čuorvvomen son læ min maŋest.

24 Mutto son vastedi ja celki: vuolgatuvvum im læk, ærebgo Israel goađe lappum savcai lusa.

25 Mutto nisson bođi, su rokkadallai, ja celki: hærračam! væket muo!

26 Mutto son vastedi, ja celki: i hæive manai laibe valddet, ja ucca bædnagačai ouddi suppit.

27 Mutto son celki: galle duot læ! hærračam! mutto borramen almaken læk ucca bædnagačak daid bittačid, mak hærraidæsek bævde ald fierralek.

28 De Jesus vastedi, ja sunji celki: nissonam, du ossko stuores læ, dunji dappatuvvus nuftgo datok! ja damanaǥa boddo rajast diervasmi su nieid.

29 Ja Jesus dast auddalid vaʒi, ja galilæalaš javre gaddai bođi; ja varrai goarŋoi, ja čokkani.

30 Ja ædnag olbmuk su lusa botte, guđek skiermaid mieldæsek bufte, ja čuovgatemid, gie­latemid, væđoid ja ædnag ærrasid; ja Jesus julgi ouddi si bigje sin, ja son buorredi sin;

31 atte olbmuk ovdušegje, go gielatemid sard­nomen, væđoid diervasen, skiermaid vaʒʒemen ja čuovgatemid oaidnemen si oidne; ja Israel Ibmel si gitte.

32 Mutto Jesus mattajegjides auddasis ravkai, ja celki: vaibmo must njuorran dai olbmui vuos­stai, dastgo golm bæive si læk orrom muo lut, ja borramuššan sist i læk mikkege; ja borakættajen im aigo sin muo lut erit luoittet, amasek maŧkkai si appetuvvut.