Page:Hærramek ja bæsstamek Jesus Kristus ođđa Testament.pdf/566

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
558
16. Kap.
St. Paulus 1 girje Korinthialaǯaidi.

19 Asia særvvegoddek digjidi diervuođaid celkkek. Akvilas ja Prisilla digjidi ollo diervuođaid celkkek hærra sist, ja sodnu dalosga særvvegodde.

20 Buok veljak digjidi diervuođaid celkkek. Diervuođaid dakkat gutteg guimidassadek basse cumain.

21 Diervuođak muo, nabmalassi Paulus, gieđain.

22 Jos guttege i ane hærra Jesus Kristus ra­kisen, su bagjeli garrotussa! hærra boatta.

23 Hærra Jesus Kristus arbmo digjidi!

24 Muo rakisvuotta din buokaiguim Kristus Jesus sist.

[Dat audeb girje Korinthialaǯaidi Philippist čallujuvui Stephanain ja Fortunatusin ja Akai­kusin ja Timotheusin.]


St. Paulus 2 girje Korinthialaǯaidi.

1. Kapittal.

Paulus, Ibmel dato mield Jesus Kristus apostal, ja vellja Timotheus, Ibmel særvvegoddai, mi Korin­thiast læ, ja buok basidi, guđek obba Akajast læk:

2 Arbmo digjidi, ja raffhe Ibmelest, min ačest­æmek, ja hærrast Jesusest Kristusest!

3 Gittujuvvum lekkus Ibmel ja min hærramek Jesus Kristus ačče, vaimolađesvuođa ačče, ja buok jeđđitusa Ibmel,

4 gutte min jeđđijægje læ buok min hæđest­æmek, atte mi mattep sin jeđđit, guđek moad-