Page:Hærramek ja bæsstamek Jesus Kristus ođđa Testament.pdf/47

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
12. Kap.
39
Evangelium.

læk dam sokkagodde vuosstai, ja aššalaǯǯan dam duobmemen læk; dastgo buorradusa si dakke Jonas sarne boft; ja gæč, dast æmbo læ go Jonas.

42 Duobmoi oarjalaš dronning bajas čuoǯǯe­læmen læ dam sokkagodde vuosstai, ja aššalaǯǯan dam duobmemen læ; dastgo ædnam gæčest son bođi Salomon visevuođa gullam ditti; ja gæč, dast æmbo læ go Salomon.

43 Mutto go butesmættom vuoiŋ olbmust vuolggam læ, de goikke baiki mield son vagjol, vuoiŋadusa occa, ja i gavna.

44 De cælkka son: goattassam mon macam, gost vulggim; ja go boatta de guorosen, suoppa­lastujuvvum ja čiegŋatuvvum son gavnna dam.

45 De vuolgga son, ja čiečča ærra vuoiŋaid son guoibmen valdda, guđek bahab læk go son ješ, ja go dak sisa bæssam læk, de si orruk dast; ja dam olbmu maŋeb dille nævreb šadda, go audeb dille; nuft maida dam bahha sokkagoddai gævvamen læ.

46 Mutto go olbmuidi ain sardnomen læi, gæč, de su ædne ja su veljak olggon legje, ja saǥaidi su datuši.

47 De celki muttom sunji: gæč, ædnat ja vel­jaidad olggon læk, ja saǥaidi du dattuk.

48 Mutto son vastedi ja sunji celki, gutte sunji dam celki: gi læ muo ædne? ja gæk læk muo veljak?

49 Ja gieđas son mattajegjides bagjel geigi, ja celki: gæč, muo ædnam ja muo veljaidam!

50 Dastgo gutte aččam dato bargga dakkat,