Page:Hærramek ja bæsstamek Jesus Kristus ođđa Testament.pdf/433

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
16. 17. Kap.
425
daǥok.

ja dal suolet si læk modnu erit vuogjetæmen! ellusek si nuft dakku! mutto bottusek si ješ, ja dolvvusek modnu olgus.

38 Mutto gavpug balvvalægjek oaivveolb­maidi daid sanid muittalegje; ja si balloi šadde, go sigulle soi romalaš olbmuk læiga.

39 Ja si botte, ja sarnotadde sodnu, ja dolvvu sodnu olgus, ja rokkadalle sodnust gavpug sist erit vuolgget.

40 Mutto soi giddagasast olgus manaiga, ja Lydia lusa manaiga; ja go veljaid oaidnam læiga, de soi jeđđiga sin, ja vulgiga.

17. Kapittal.

1 Mutto go Amphipolis ja Apollonia čađa maŧkašam læiga, de bođiga soi Thessalonikai, gost Judalaǯain synagoga læi.

2 Mutto vieros mield de Paulus sin lusa ma­nai, ja golm sabbat son čallagid sigjidi sarnoi.

3 Ja son čilgi ja čajeti KRistus ferti gillat ja jabmi dillest bajasčuoǯǯelet, ja celki: dat Jesus, gæn digjidi sarnedam, Kristus læ.

4 Ja muttomak sist jaketadde, ja adde ječai­dæsek Paulus ja Silas særvvai, ja hui ædnag ibmelballolaš Grækalaǯak ja alemus nissonak æi harvak.

5 Mutto æppeoskolaš Judalaǯak angerak šadde, ja særvvasæsek valdde bahha juonalaš sætte dokko ælle joavdelas olbmaid, ja čuoǯǯelæme dakke, ja čuoǯǯaldatte gavpug; ja manne Jason vieso ala, ja datuši sodnu olbmui ouddi doalvvot.