Page:Hærramek ja bæsstamek Jesus Kristus ođđa Testament.pdf/188

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
180
2. 3. Kap.
St. Lukas

modnuidi nuft? gæč, aččat ja mon, moi ocaime du vaimo bafčasin.

49 Ja sodnuidi son celki: manne ocaide doi muo? æppego diettam aččam fidnoi sist mon fer­tim læt?

50 Ja æva soi dam sane arvedam, maid sod­nuidi son sarnoi.

51 Ja sodnuguim son vuolas manai, ja Nasa­rethi bođi, ja sodnuidi vuolebuš læi. Ja su ædne buok daid sanid vaibmosis vurki.

52 Ja Jesus auddani visesvutti ja akkai, ja arbmoi Ibmel ja olbmui lut.

3. Kapittal.

1 Mutto kæisar Tiberius viđad nubbe lokkai rađđim jaǥe, go Pontius Pilatus Judæa ædnam hærra, ja Herodes Galilæa njaljadasrađđijægje læi, mutto su vellja Philippus Ituræa ja Trakonitis æd­nam njæljadasrađđijægje læi, ja Lysanias Abilene njæljadasrađđijægje;

2 go Annas ja Kaiphas bajemuš papak læiga, de bođi Ibmel sadne Johannes Sakarias barne lusa mæcest.

3 Ja obba dam ædnam mietta son vagjoli, mi Jordan guovlost læ, ja jorggalæme gasta son sarnedi suddoidæsek andagassi addujume varas.

4 Nuftgo čallujuvvum læ prophet Esaias sarni girjest, gutte sardno: dat su jedna læ, gutte mæ­cest čuorvvo: rakadækket hærra balggaid, njulgi­jækket su luodaid.