Page:Hærramek ja bæsstamek Jesus Kristus ođđa Testament.pdf/17

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
4. Kap.
9
Evangelium.

celki: jorggalækket, dastgo alme valddegodde lakka læ boattam.

18 Mutto galilæalaš javre gaddest vagjoledin, guoft veljačid Jesus oini, Simon, gutte Petrusen goččujuvvu, ja Andreas, su vellja, guđek firmid­æsga javrrai suopoiga, — dastgo oaggoolbmuk soi læiga. —

19 Ja son celki sodnuidi: čuovvo muo, de olbmuid oaggon dodnu daǥam.

20 Mutto dallan firmidæsga soi guđiga, ja čuovoiga su.

21 Ja dast audalid vagjoledin guoft ærra vel­jačid oini, Jakobus, Sebedæus barne, ja Johannes, su velja, skipa sist ačinæsga Sebedæusin, firmi­dæsek čiftašæmen; ja sodnu son ravkai.

22 Mutto dallan skipa ja ače soi guđiga, ja čuovoiga su.

23 Ja Jesus obba Galilæa mietta vogjoli, syna­gogidæsek sist oapati, ja valddegodde evangelium sarnedi, ja buok buoccevuođaid ja buok lames­vuođaid olbmui gaskast son buorredi.

24 Ja su namma buok Syria mietta bægotuvui, ja su ouddi si bufte buok buocce olbmuid, guđek moaddeslai buoccalvasain ja bafčasin vaivašuvvum legje, sikke bostatuvvumid, ja mannobuccid, ja dafte særgataǥast buccid; ja son buorredi sin.

25 Ja ollo olbmuk čuovodæmen legje su Gali­læast, ja Dekapolist, ja Jerusalemest, ja Judæast, ja dom bæld Jordan.