Page:Hærramek ja bæsstamek Jesus Kristus ođđa Testament.pdf/140

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
132
8. Kap.
St. Markus

14 Ja vajaldattam si legje laibe mieldæsek valddet, ja æmbo go oft laibbe sist mieldæsek i læm skipast.

15 Ja son ravvi sin, ja sarnoi: vuttivalddet ja varotækket ječaidædek pharisæalaǯai suredaigest, ja Herodes suredaigest.

16 Ja gaskastæsek si arvvališgotte, ja celkke: dam son sardno go laibbe mist i læk.

17 Ja go Jesus dam fuobmaši, de sigjidi celki: manne arvvalæppet di gaskastædek dam birra, atte laibbe dist i læk? æppetgo vela jierbmamen læk, æppetgo vela arvedægjek læk? lækgo dist vela ain din buoššeduvvum vaimoidædek?

18 Lækgo dist čalmek, ja æppet oaine? ja lækgo dist bæljek, ja æppet gula? æppetgo di muite?

19 Go vit laibe vit duhati mon doagjalim, galle væddelittid dievva bacatusain bajas valdidek di dalle? si sunji celkke: goft nubbe lokkai.

20 Mutto go čiečča laibe njællja duhati doa­gjalim, galle væddelittid dievva bacatusain bajas valdidek di dalle? mutto si celkke: čiečča.

21 Ja sigjidi son celki: moft æppet dalle arved?

22 Ja Bethsaidai son bođi; ja čalmetes olbmu si su lusa dolvvu, ja sust rokkadalle sunji guoskatet.

23 Ja čuovgatæme son gitti valdi, ja baike olggobællai su laidi, su čalmidi čolgai, gieđaides su ala bijai, ja sust jærai, jogo maidegen son oaidnegođi?

24 Ja olmuš bajas gæčai, ja celki: olbmuid vagjolæmen mon oainam nuftgo muorak.