Page:Hærramek ja bæsstamek Jesus Kristus ođđa Testament.pdf/120

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
112
3. Kap.
St. Markus

11 Ja go buttesmættom vuoiŋak oidne su, de su ouddi si čibbidæsek ala manne, ja čuorvvogotte, ja celkke: don Ibmel bardne læk.

12 Ja garaset son gildi sin almostattemest gi son læi.

13 Ja varrai son goarŋoi, ja auddasis ravkai, gæid ješ datoi; ja si su lusa botte.

14 Ja guoft nubbe lokkai son asate lutes orrot, ja vai son mataši sin vuolgatet sarnedet,

15 ja atte famo si anaši buoccalvasaid buorre­det, ja bærgalaǥaid agjet.

16 Ja Simoni son liggenama Petrus addi.

17 Ja Jakob Sebedæes barne, ja Johannes Jakobus vellja, ja sodnuidi liggenama Boanerges addi, dat læ: dierbma barnek;

18 ja Andreas, ja Philippus, ja Bartholomæus, ja Matthæus, ja Thomas, ja Jakobus Alphæus barne, ja Thadæus, ja Simon Kananites,

19 ja Judas Iskarioth, gutte su beti.

20 Ja viessoi si manne; ja olbmuk fastain čoag­ganegje, atte borram dille sist i læm.

21 Ja go si, guđek su lut legje, dam gulle, de si olgus vulgge olbmuid caggat, dastgo si celkke: jægadmættom dak læk.

22 Ja čaloappavaǯak, guđek Jerusalamest boat­tam legje, celkke: sust Beelsebul læ, ja oaiva­muš bærgalaǥa boft son bærgalaǥaid ajet.

23 Ja auddasis son ravkai sin, ja værdadusai čada sigjidi celki: moft matta satan satan ajetet?

24 Ja jos valddegodde ješječas vuosstai soap­pamættosen manna, de dat valddegodde i læk