Page:Eerste Gronden der Javaansche Taal.pdf/84

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.

J a v a a n s c h

LEER-EN LEESBOEK.