Page:Curiosità popolari tradizionali.djvu/70

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

chellu cu su magnavunu. Andannu, ’ndrumentru rustevanu a magnà’, suntivunu n’atra botta; lestu lestu ragguattarunu la robba, i Giseppa facivu metta’ ’stu cumbaru drentu a ’na crudenzia. Accummu avivu agguattatu tuttu, ivu a rapri’, i era gli maritu. Chigli pôru omu, accisu dallu fatii, accummu arrantravu su muttivu cullucatu ’n cima a ’nu scannu, i magnarusu ’nu pezzu du fallonu. ’Ndrumentu magneva suntivu raschià’ ’n cima alla zuffitta; i andannu addummannavu alla mogli:—«Gisè’, cu ci sta allocu ’n cima?»—«Ha munutu ’nu suldatu, m’ ha pututu ’nu ’conu d’alloggi’, i iè gli hai missu aieccu ’n cima.»—«T purchê nun gli fai calà’ a terra? chiame’ i cu su ve’ a metta’ accantu agli focu.» Giseppa gli chiamavu, i chigli calavu a terra, i su mutterunu a chiacchiarà’ tutti tre, i quannu avirunu chiacchiaratu assaie, chigli suldatu si cacciavu dalla saccoccia chigli librettu ’ndò’ ci avevu scrittu tuttu chellu cu ’nnanzi avivu fattu Giseppa. I dicivu: —«Eh, bon o’, ci vo’ scummetta’ cu ’stu libru adduvinu tuttu?»—«Purchê?» dicivu gli omu?—«Purchè è fatatu; mo tu facci vutè’ si è veru: cummannu cummannu, drentu alla crudenzia vêcchia ci sta ’nu piattu du maccaruni.» Chigli ivu i gli tozu.—«Cummannu cummannu, drentu a chella cassa ci sta’ ’nu piattu du carnu.» Vicenzu la raprivu i gli tozu.—«Cummannu cummannu, ’n cima agli camminu ci sta gli arrustu!» Chigli pôru omu su muttivu ’n cima agli scannu i tullivu chigli piattu.—«Cummannu cummannu, suttu agli lettu ci sta ’nu barilu du vinu ru-