Page:Curiosità popolari tradizionali.djvu/66

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

quannu ficiuru, nu vulivu propria magnà’, ma gli carzonu più ’ndistu magnavu. Chigli prêgli villanu, su sa, nu facirunu assaie, crudennusu ca gli fratu magnessu. Ma gli fratu nu magnavu, i ’cusì ci n’avvanzavu ’na bravu scifulletta. Su sa cummu so’ gli villanu, i ’stu villanu tunevu la cambra a do’ durmivu, strettu strettu, i vicinu agli lettu ci steva l’arca. La mogli du chistu, muttivu chella scifulletta du munestra ’n cima all’arca. Accusì su dirunu la fulici nottu, i su irunu a cullucà’. Vucinu agli fôcu rustuvu gli carzonu cogli fratu. Gli fratu su sunteva ’na famu da canu, i putivu agli carzonu la pizza.—«Che pizza? tu se’ ’mpazzitu!»—«Iè tu mu la si’ magnata! Tu pozzunu accidà’! Iè tengu ’na famu cu ’n ce vedu!»—«Cu mu nu frega a mi? duvivi magnà’!»—«I mo vammu a tôgli’ chella scifella cu ci ha ’vanzatu!»—«’N mu frighi! si, ca mu vogìi’ fà’ ’cida! Mo che mu frega a mi?, putivu punzarce apprimu!» Gli fratu fu custrettu a ì’ drentu alla cambra, addo’ durmevanu chigli, allu scuru, pu tolla’ la munestra. Siccumu era ’scuru, i nu sapivu ca allocu ci steva arca i lettu ’nsemu, a tuntennu a tuntennu da ‘na sponta alla scifa, cu steva ’ncima all’arca, i la faciu ruvuducà’ su gli lettu, i issu pu la pavura si ficca sottu agli lettu. La mogli di chigli, suntivu ’nu pocu du ’nfussu, i chiamavu gli maritu, i ci dicivu:—«Francì’, arrizzatu ca ’stu ’utturu ha cacatu.»—«Pa’ crispula! arrizzatu tu.» La mogli s’arrizzavu, spugliata.—«A ’ndò so’ gli prospitu?»—«Sacc’ iè? Vidi sottu agli lettu, ci sto’ du capirchi.» Chella prella s’abbassavu i