Page:Code of Hammurabi (1904).pdf/90

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
70
The Code of Ḫammurabi


§ 186.—XXXII, 39–49.

39 šum-ma a-wi-lum 40 ṣi-iḫ-ra-am 41 a-na ma-ru-tim bil-ḳi 42 i-nu-ma 43 il-ḳu-u-šu 44 a-ba-šu 45 u um-ma-šu 46 i-ḫi-a-aṭ 47 tar-bi-tum ši-i 48 a-na bît a-bi-šu 49 i-ta-ar

§ 187.—XXXII, 50–53.

50 mâr NER.SE.GA 51 mu-za-az êkallim 52 u mâr zinništi zi-ik-bru-um 53 u-ul ib-ba-ag-gar

§ 188.—XXXII, 54–59.

54 šum-ma mâr ummânim 55 mâram a-na tar-bi-tim 56 il-ḳi-ma 57 ši-bi-ir ga-ti-šu 58 uš-ta-ḫi-zu 59 u-ul ib-ba-gar

§ 189.—XXXII, 60–64.

60 šum-ma ši-bi-ir bga-ti-šu 61 la uš-ta-ḫi-zu 62 tar-bi-tum ši-i 63 a-na bît a-bi-šu 64 i-ta-ar

§ 190.—XXXII, 65–74.

65 šum-ma a-wi-lum 66 ṣi-iḫ-ra-am 67 ša a-na ma-ru-ti-šu 68 il-ḳu-šu-ma 69 u-ra-ab-bu-šu 70 it-ti mârê-šu 71 la im-ta-nu-šu 72 tar-bi-tum ši-i 73 a-na bît a-bi-šu 74 i-ta-ar

§ 191.—XXXII, 75–95.

75 šum-ma a-wi-lum 76 ṣi-iḫ-ra-am 77 ša a-na ma-ru-ti-šu 78 il-ḳu-šu-ma 79 u-ra-ab-bu-u-šu 80 bi-zu i-bu-uš 81 wa-ar-ka mârê 82 ir-ta-ši-ma 83 a-na tar-bi-tim na-sa-ḫi-im 84 pa-nam iš-ta-ka-an 85 mârum šu-u tal-ku-zu 86 u-ul it-ta-al-la-ak 87 a-bu-um mu-ra-bi-šu 88 i-na ŠA.GA-šu 89 IGI.III.GAL ablûti-šu 90 i-na-ad-di-iš-šum-ma 91 it-ta-la-ak 92 i-na eḳlim kirêm 93 u bîtim 94 u-ul i-na-ad-di- 95 iš-šum

§ 192.—XXXII, 96–XXXIII, 9.

96 šum-ma mâr NER.SE.GA XXXIII, 1 u lu mâr zinništi zi-bik-ru-um 2 a-na a-bi-im 3 mu-ra-bi-šu