Page:Code of Hammurabi (1904).pdf/88

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
68
The Code of Ḫammurabi


§ 181.—XXXI, 60–75.

60 šum-ma a-bu-um 61 šal(?)ḳadištam 62 u lu NU.PAR 63 a-na ilim iš-ši-ma 64 še-ri-iḳ-tam 65 la iš-ru-uḳ-ši-im 66 wa-ar-ka a-bu-um 67 a-na ši-im-tim 68 it-ta-al-ku 69 i-na ŠA.GA bît a-ba 70 IGI.III.GAL ablûti-ša 71 i-za-az-ma 72 a-di ba-al-ṭa-at 73 i-ik-ka-al 74 wa-ar-ka-za 75 ša aḫ-ḫi-ša-ma

§ 182.—XXXI, 76–XXXII, 1.

76 šum-ma a-bu-um 77 a-na mârti-šu 78 aššat iluMarduk 79 ša Bâbili.KI 80 še-ri-iḳ-tam 81 la iš-ru-uḳ-ši-im 82 ku-nu-kam 83 la iš-tur-ši-im 84 wa-ar-ka ba-bu-um 85 a-na ši-im-tim 86 it-ta-al-ku 87 i-na ŠA.GA bbît a-ba 88 IGI.III.GAL ablûti-ša 89 it-ti aḫ-ḫi-ša 90 i-za-az-ma 91 il-kam 92 u-ul i-il-la-ak 93 aššat iluMarduk 94 wa-ar-ka-za 95 e-ma e-li-ša 96 ṭa-bu XXXII, 1 i-na-ad-di-in

§ 183.—XXXII, 2–14.

2 šum-ma a-bu-um 3 a-na mârti-šu bšu-ge-tim 4 še-ri-iḳ-tam 5 iš-ru-uḳ-ši-im 6 a-na mu-tim 7 id-di-iš-ši 8 ku-nu-uk-kam 9 iš-tur-ši-im 10 wa-ar-ka ba-bu-um 11 a-na ši-im-tim 12 it-ta-al-ku 13 i-na ŠA.GA bbît a-ba 14 u-ul i-za-az

§ 184.—XXXII, 15–30.

15 šum-ma a-wi-lum 16 a-na mârti-šu 17 šu-ge-tim 18 še-ri-iḳ-tam 19 la iš-ru-uḳ-šim 20 a-na mu-tim 21 la id-di-iš-ši 22 wa-ar-ka ba-bu-um 23 a-na ši-im-tim 24 it-ta-al-ku 25 aḫ-ḫu-ša 26 ki-ma e-mu-uḳ bbît a-ba 27 še-ri-iḳ-tam 28 i-šar-ra-ḳu-bši-ma 29 a-na mu-tim 30 i-na-ad-di-nu-ši

§ 185.—XXXII, 31–38.

31 šum-ma a-wi-lum 32 ṣi-iḫ-ra-am 33 i-na me-e-šu 34 a-na ma-ru-tim 35 il-ḳi-ma 36 ur-ta-ab-bi-šu 37 tar-bi-tum ši-i 38 u-ul ib-ba-ag-gar