Page:Code of Hammurabi (1904).pdf/82

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
62
The Code of Ḫammurabi


§ 172.—XXIX, 6–26.

6 šum-ma mu-za 7 nu-du-un-na-am 8 la id-di-iš-ši-im 9 še-ri-iḳ-ta-ša 10 u-ša-la-mu-bši-im-ma 11 i-na ŠA.GA 12 bît mu-ti-ša 13 ṣi-it-tam 14 ki-ma ablim biš-te-en 15 i-li-ḳi 16 šum-ma mârê-ša 17 aš-šum i-na bîtim bšu-zi-im 18 u-za-aḫ-ḫa-mu-ši 19 da-a-a-nu 20 wa-ar-ka-za 21 i-par-ra-su-ma 22 mârê ar-nam 23 i-im-mi-du 24 zinništum ši-i 25 i-na bît mu-ti-ša 26 u-ul uz-zi

§ 172A.—XXIX, 27–40.

27 šum-ma zinništum ši-i 28 a-na wa-ṣi-im 29 pa-ni-ša 30 iš-ta-ka-an 31 nu-du-un-na-am 32 ša mu-za 33 id-di-nu-ši-im 34 a-na mârê-ša 35 i-iz-zi-ib 36 še-ri-iḳ-tam 37 ša bît a-bi-ša 38 i-li-ḳi-ma 39 mu-ut li-ib-bbi-ša 40 i-iḫ-ḫa-az-zi

§ 173.—XXIX, 41–50.

41 šum-ma zinništum ši-i 42 a-šar i-ru-bu 43 a-na mu-ti-ša 44 wa-ar-ki-im 45 mârê it-ta-la-ad 46 wa-ar-ka zinništum ši-i bim-tu-ut 47 še-ri-iḳ-ta-ša 48 mârê maḫ-ru-tum 49 u wa-ar-ku-tum 50 i-zu-uz-zu

§ 174.—XXIX, 51–56.

51 šum-ma a-na mu-ti-ša 52 wa-ar-ki-im 53 mârê la it-bta-la-ad 54 še-ri-iḳ-ta-ša 55 mârê ḫa-wi-ri-bša-ma 56 i-li-ḳu-u

§ 175.—XXIX, 57–68.

57 šum-ma lu warad bêkallim 58 u lu warad 59 MAŠ.EN.KAK 60 mârat a-wi-lim 61 i-ḫu-uz-ma 62 mârê 63 it-ta-la-ad 64 be-el wardim 65 a-na mârê 66 mârat a-wi-lim 67 a-na wa-ar-bdu-tim 68 u-ul i-ra-ag-gu-um

§ 176.—XXIX, 69–XXX, 9.

69 u šum-ma bwarad êkallim 70 u lu warad MAŠ.EN.KAK 71 mârat a-wi-lim 72 i-ḫu-uz-ma 73 i-nu-