Page:Code of Hammurabi (1904).pdf/70

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
50
The Code of Ḫammurabi


§ 142.—XXIII, 60–XXIV, 5.

60 šum-ma zinništum bmu-za i-zi-ir-ma 61 u-ul ta-aḫ-ḫa-bza-an-ni 62 iḳ-ta-bi 63 wa-ar-ka-za 64 i-na ba-ab-ti-ša 65 ip-pa-ar-ra-baš-ma 66 šum-ma na-aṣ-bra-at-ma 67 ḫi-di-tam 68 la i-šu 69 u mu-za(g) 70 wa-zi-ma 71 ma-ga-al 72 u-ša-am-bda-ši 73 zinništum ši-i XXIV, 1 ar-nam bu-ul i-šu 2 še-ri-iḳ-ta-ša 3 i-li-ḳi-ma 4 a-na bît a-bi-ša 5 it-ta-al-la-ak

§ 143.—XXIV, 6–12.

6 šum-ma la na-baṣ-ra-at-ma 7 wa-zi-a-at 8 bi-za bu-za-ap-pa-aḫ 9 mu-za u-ša-am-da 10 zinništam šu-a-ti 11 a-na me-e 12 i-na-ad-du-u-ši

§ 144.—XXIV, 13–27.

13 šum-ma a-wi-lum 14 aššatam i-ḫu-buz-ma 15 aššatum ši-i 16 amtam a-na mu-ti-ša 17 id-di-in-ma 18 mârê uš-tab-ši 19 a-wi-lum šu-u 20 a-na šalšu-ge-tim 21 a-ḫa-zi-im 22 pa-ni-šu 23 iš-ta-ka-an 24 a-wi-lam bšu-a-ti 25 u-ul i-ma-ag-bga-ru-šu 26 šalšu-ge-tam 27 u-ul i-iḫ-ḫa-az

§ 145.—XXIV, 28–42.

28 šum-ma a-wi-lum 29 aššatam i-ḫu-uz-ma 30 mârê la u-šar-bši-šu-ma 31 a-na šalšu-ge-tim 32 a-ḫa-zi-im 33 pa-ni-šu 34 iš-ta-ka-an 35 a-wi-lum šu-u 36 šalšu-ge-tam 37 i-iḫ-ḫa-az 38 a-na bîti-šu 39 u-še-ir-ri-bib-ši 40 šalšu-ge-tum bši-i 41 it-ti aššatim 42 u-ul uš-ta-bma-aḫ-ḫa-ar

§ 146.—XXIV, 43–59.

43 šum-ma a-wi-lum 44 aššatam i-ḫu-uz-ma 45 amtam a-na mu-ti-ša 46 id-di-in-ma 47 mârê it-ta-bla-ad 48 wa-ar-ka-nu-um 49 amtum ši-i 50 it-ti bbe-el-ti-ša 51 uš-ta-tam-ḫi-ir 52 aš-šum mârê bul-du 53 be-li-za 54 a-na kaspim 55 u-ul i-na-ad-bdi-iš-ši 56 ab-bu-ut-tam 57 i-ša-ak-ka-ban-ši-ma 58 it-ti amâti 59 i-ma-an-nu-ši