Page:Code of Hammurabi (1904).pdf/54

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
34
The Code of Ḫammurabi


§ 100.—XVII, 1–7.

. . . . . . . XVII, 1 ṣi-ba-a-at kaspim 2 ma-la il-ḳu-u 3 i-sa-ad-dar-ma 4 ûmi-šu 5 i-ma-an-nu-bu-ma 6 tamkari-šu 7 i-ip-pa-al

§ 101.—XVII, 8–14.

8 šum-ma a-šar bil-li-ku 9 ne-me-lam 10 la i-ta-mar 11 kaspam il-ḳu-u 12 uš-ta-ša-na-ma 13 šamallûm a-na tamkarim 14 i-na-ad-di-in

§ 102.—XVII, 15–23.

15 šum-ma tamkarum 16 a-na šamallîm 17 kaspam a-na ta-ad-bmi-iḳ-tim 18 it-ta-di-bin-ma 19 a-šar il-li-ku 20 bi-ti-iḳ-tam 21 i-ta-mar 22 ga-ga-ad kaspim 23 a-na tamkarim bu-ta-ar

§ 103.—XVII, 24–31.

24 šum-ma ḫar-ra-nam 25 i-na a-la-ki-šu 26 na-ak-ru-um 27 mi-im-ma bša na-šu-u 28 uš-ta-ad-di-šu 29 šamallûm bni-iš i-lim 30 i-za-kar-ma 31 u-ta-aš-šar

§ 104.—XVII, 32–45.

32 šum-ma tamkarum 33 a-na šamallîm 34 še’am šipâtam šamnam 35 u mi-im-ma bbi-ša-am 36 a-na pa-ša-ri-im 37 id-di-in 38 šamallûm kaspam 39 i-sa-ad-dar-ma 40 a-na tamkarim 41 u-ta-ar 42 šamallûm bka-ni-ik kaspim 43 ša a-na tamkarim 44 i-na-ad-di-nu 45 i-li-ḳi

§ 105.—XVII, 46–54.

46 šum-ma šamallûm 47 i-te-gi-ma 48 ka-ni-ik kaspim 49 ša a-na tamkarim 50 id-di-nu 51 la il-te-ḳi 52 kaspi la ka-ni-bki-im 53 a-na ni-ik-ka-baz-zi-im 54 u-ul iš-ša-ak-ka-an

§ 106.—XVII, 55–67.

55 šum-ma šamallûm 56 kaspam it-ti btamkarim 57 il-ḳi-ma 58 tamkari-šu 59 it-ta-ki-ir 60 tamka-