Page:Code of Hammurabi (1904).pdf/52

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
32
The Code of Ḫammurabi


§ 60.—XVI, 10–26.

10 šum-ma a-wi-lum 11 eḳlam a-na kirêm bza-ga-bi-im 12 a-na NU.kirêm bid-di-in 13 NU.kirûm 14 kirâm iz-ḳu-up 15 šattam IVkam 16 kirâm u-ra-ab-ba 17 i-na ḫa-mu-uš-tim 18 ša-at-tim 19 be-el kirêm 20 u NU.kirûm 21 mi-it-ḫa-ri-iš 22 i-zu-zu 23 be-el kirêm 24 zitti-šu 25 i-na-za-ak-ma 26 i-li-ḳi

§ 61.—XVI, 27–33.

27 šum-ma NU.kirûm 28 eḳlam i-na za-ga-bi-im 29 la ig-mur-ma 30 ni-di-tam i-zi-ib 31 ni-di-tam 32 a-na li-ib-bi bzitti-šu 33 i-ša-ka-nu-šum

§ 62.—XVI, 34–47.

34 šum-ma eḳlam 35 ša in-na-ad-nu-šum 36 a-na kirêm bla iz-ḳu-up 37 šum-ma abšênum 38 bilat eḳlim 39 ša ša-na-tim 40 ša in-na-du-u 41 NU.kirûm 42 a-na be-el eḳlim 43 ki-ma i-te-šu 44 i-ma-ad-da-ad 45 u eḳlam ši-ip-ra-am 46 i-ib-bi-eš-ma 47 a-na be-el eḳlim bu-ta-a-ar

§ 63.—XVI, 48–57.

48 šum-ma eḳlam KI.KAL 49 eḳlam ši-ip-ra-am 50 i-ib-bi-eš-ma 51 eḳlu(=a-na) be-el eḳlim 52 u-ta-a-ar 53 u X GAN.E 54 X ŠE.GUR 55 ša ša-at-tim 56 iš-ti-a-at 57 i-ma-ad-da-ad

§ 64.—XVI, 58–70.

58 šum-ma a-wi-lum 59 kirâ-šu 60 a-na NU.kirêm 61 a-na ru-ku-bi-im 62 id-di-in 63 NU.kirûm 64 a-di kirûm ṣa-ab-tu 65 i-na bi-la-at kirêm 66 ši-it-ti-in 67 a-na be-el kirêm 68 i-na-ad-di-in 69 ša-lu-uš-tam 70 šu-u i-li-ḳi

§ 65.—XVI, 71–77.

71 šum-ma NU.kirûm 72 kirâm la u-ra-bak-ki-ib-ma 73 bi-il-tam um-ta-di 74 NU.kirûm 75 bi-la-at kirêm 76 a-na i-te-šu 77 [i-ma-ad-da-ad]

[Five columns, §§ 66–99, have been cut off the stone.]