Page:Code of Hammurabi (1904).pdf/48

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
28
The Code of Ḫammurabi


§ 49.—XIV, 18–44.

18 šum-ma a-wi-lum 19 kaspam it-ti btamkarim 20 il-ḳi-ma 21 eḳil ip-še-tim 22 ša še’im u lu bšamaššammim 23 a-na tamkarim id-di-in 24 eḳlam e-ri-iš-ma 25 še’am u lu-u bšamaššammam 26 ša ib-ba-aš-šu-u 27 e-si-ip ta-ba-al 28 iḳ-bi-šum 29 šum-ma ir-ri-šum 30 i-na eḳlim še’am 31 u lu šamaššammam 32 uš-tab-ši 33 i-na ebûrim še’am bu šamaššammam 34 ša i-na eḳlim bib-ba-aš-šu-u 35 be-el eḳli-ma 36 i-li-ḳi-ma 37 še’am ša kaspi-šu 38 u ṣi-ba-zu 39 ša it-ti tamkarim 40 il-ḳu-u 41 u ma-na-ḫa-at 42 e-ri-ši-im 43 a-na tamkarim 44 i-na-ad-di-in

§ 50.—XIV, 45–55.

45 šum-ma eḳlam ir-ša-am 46 u lu-u 47 eḳil šamaššammim 48 ir-ša-am id-di-in 49 še’am u šamaššammam 50 ša i-na eḳlim 51 ib-ba-aš-šu-u 52 be-el eḳli-ma 53 i-li-ḳi-ma 54 kaspam u ṣi-ba-zu 55 a-na tamkarim bu-ta-ar

§ 51.—XIV, 56–66.

56 šum-ma kaspam 57 a-na tu-ur-ri-im 58 la i-šu 59 šamaššammam 60 a-na ma-ḫi-ra-bti-šu-nu 61 ša kaspi-šu 62 u ṣi-ib-ti-šu 63 ša it-ti tamkarim bil-ku-u 64 a-na pî ṣi-im-bda-at 65 šar-ri-im 66 a-na tamkarim bi-na-ad-di-in

§ 52.—XV, 1–6.

XV, 1 šum-ma ir-ri-šum 2 i-na eḳlim še-am 3 u lu šamaššammam 4 la uš-tab-ši 5 ri-ik-sa-ti-šu 6 u-ul in-ni

§ 53.—XV, 7–20.

7 šum-ma a-wi-lum 8 a-na [kâri]-šu 9 du-[un-nu]-nim 10 a-aḫ-šu [id-di-ma] 11 kâri-[šu] 12 la u-dan-[ni-in-ma] 13 i-na kâri-[šu] 14 bi-tum it-te-[ip-ti] 15 u ugaram bme-e uš-ta-bil 16 a-wi-lum 17 ša i-na kâri-šu 18 bi-tum ib-bi-tu-u 19 še’am ša u-ḫal-li-ḳu 20 i-ri-a-ab