Page:Code of Hammurabi (1904).pdf/46

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
26
The Code of Ḫammurabi


§ 44.—XIII, 17–34.

17 šum-ma a-wi-lum 18 eḳlam KI.KAL. 19 a-na šattim IIIkam 20 a-na te-ip-ti-tim 21 u-še-ṣi-ma 22 a-aḫ-šu id-di-ma 23 eḳlam la ip-te-te 24 i-na ri-bu-tim 25 ša-at-tim 26 eḳlam ma-a-a-ri 27 i-ma-aḫ-ḫa-aṣ 28 i-mar-ra-ar 29 u i-ša-ak-bka-ak-ma 30 a-na be-el eḳlim 31 u-ta-ar 32 u X GAN.E 33 X ŠE.GUR 34 i-ma-ad-da-ad

§ 45.—XIII, 35–46.

35 šum-ma a-wi-lum 36 eḳil-šu a-na biltim 37 a-na ir-ri-ši-im 38 id-di-in-ma 39 u bilat eḳli-šu 40 im-ta-ḫa-ar 41 wa-ar-ka eḳlam 42 iluAdad ir-ta-ḫi-iṣ 43 u lu bi-ib-bu-lum 44 it-ba-al 45 bi-ti-iḳ-tum 46 ša ir-ri-ši-im-ma

§ 46.—XIII, 47–57.

47 šum-ma bilat eḳli-šu 48 la im-ta-ḫar 49 u lu a-na mi-iš-bla-ni 50 u lu a-na ša-lu-uš 51 eḳlam id-di-in 52 še’am ša i-na eḳlim 53 ib-ba-aš-šu-u 54 ir-ri-šum 55 u be-el eḳlim 56 a-na ap-ši-te-im 57 i-zu-uz-zu

§ 47.—XIII, 58–70.

58 šum-ma ir-ri-šum 59 aš-šum i-na ša-bat-tim 60 maḫ-ri-tim 61 ma-na-ḫa-ti-šu 62 la il-lu(=ḳu)-u 63 eḳlam e-ri-ša-am biḳ-ta-bi 64 be-el eḳlim 65 u-ul u-up-pa-as 66 ir-ri-su-ma 67 eḳil-šu i-ni-ri-biš-ma 68 i-na ebûrim 69 ki-ma ri-ik-bsa-ti-šu 70 še’am i-li-ḳi

§ 48.—XIII, 71–XIV, 17.

71 šum-ma a-wi-lum 72 ḫu-bu-ul-lum 73 e-li-šu XIV, 1 i-ba-aš-ši-ma 2 eḳil-šu 3 iluAdad 4 ir-ta-ḫi-iṣ 5 u lu-u bbi-ib-bu-lum 6 it-ba-al 7 u lu-u bi-na la me-e 8 še’um i-na eḳlim 9 la it-tab-ši 10 i-na ša-at-tim šu-a-ti 11 še’am a-na be-el bḫu-bu-ul-[li] 12 u-ul u-ta-ar 13 dup-pa-šu 14 u-ra-ad-da-ab 15 u ṣi-ib-tam 16 ša ša-at-tim bšu-a-ti 17 u-ul i-na-bad-di-in