Page:Code of Hammurabi (1904).pdf/44

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
24
The Code of Ḫammurabi


§ 38.—XII, 22–30.

22 rid ṣâbê bâ’irum 23 u na-ši biltim 24 i-na eḳlim kirêm bu bîtim 25 ša il-ki-šu 26 a-na aš-ša-ti-šu 27 u mârti-šu 28 u-ul i-ša-bad-da-ar 29 u a-na i-il-bti-šu 30 u-ul i-na-bad-di-in

§ 39.—XII, 31–38.

31 i-na eḳlim kirêm bu bîtim 32 ša i-ša-am-mu-ma 33 i-ra-aš-šu-u 34 a-na aš-ša-ti-šu 35 u mârti-šu 36 i-ša-ad-dar 37 u a-na e-ḫi-bil-ti-šu 38 i-na-ad-di-in

§ 40.—XII, 39–48.

39 aššatum tamkarum 40 u il-kum a-ḫu-u-um 41 eḳil-šu kirâ-šu 42 u bî-zu a-na kaspim 43 i-na-ad-di-in 44 ša-a-a-ma-nu-um 45 i-li-ik eḳlim 46 kirêm u bîtim 47 ša i-ša-am-mu 48 i-il-la-ak

§ 41.—XII, 49–62.

49 šum-ma a-wi-lum 50 eḳlam kirâm u bîtam 51 ša rid ṣâbê bâ’irim 52 u na-ši bi-il-tim 53 u-bi-iḫ 54 u ni-ip-la-tim 55 id-di-in 56 rid ṣâbê bâ’irum 57 u na-ši bi-il-tim 58 a-na eḳli-šu kirê-šu bu bîti-šu 59 i-ta-ar 60 u ni-ip-la-tim 61 ša in-na-ad-bnu-šum 62 i-tab-ba-al

§ 42.—XII, 63–XIII, 5.

63 šum-ma a-wi-lum 64 eḳlam a-na ir-ri-bšu-tim 65 u-še-ṣi-ma 66 i-na eḳlim še’am bla uš-tab-ši 67 i-na eḳlim ši-ip-bri-im XIII, 1 la e-bi-ši-im 2 u-ka-an-nu-šu-ma 3 še’am ki-ma i-te-šu 4 a-na be-el eḳlim 5 i-na-ad-di-in

§ 43.—XIII, 6–16.

6 šum-ma eḳla-am bla i-ri-iš-ma 7 it-ta-di 8 še’am ki-ma i-te-šu 9 a-na be-el eḳlim 10 i-na-ad-di-in 11 u eḳlam ša id-bdu-u 12 ma-a-a-ri 13 i-ma-aḫ-ḫa-aṣ 14 i-ša-ak-ka-bak-ma 15 a-na be-el eḳlim 16 u-ta-ar