Page:Code of Hammurabi (1904).pdf/40

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
20
The Code of Ḫammurabi


šum-ma it-tu-bra-am-ma 25 ali-šu bik-ta-aš-dam 26 eḳil-šu u kirâ-šu 27 u-ta-ar-bru-šum-ma 28 šu-ma i-li-ik-šu 29 i-il-la-ak

§ 28.—X, 30–40.

30 šum-ma lu rid ṣâbê 31 u lu-u bâ’irum 32 ša i-na dan-na-at 33 šar-ri-im 34 tu-ur-ru 35 mâr-šu il-kam 36 a-la-kam i-li-i 37 eḳlum u kirûm 38 in-na-ad-di-biš-šum-ma 39 i-li-[ik] a-bi-šu 40 i-il-la-ak

§ 29.—X, 41–50.

41 šum-ma mâr-šu 42 ṣi-ḫi-ir-ma 43 i-li-ik a-bi-šu 44 a-la-kam 45 la i-li-i 46 ša-lu-uš-ti beḳlim u kirêm 47 a-na um-mi-šu 48 in-na-ad-di-bin-ma 49 um-ma-šu 50 u-ra-ab-ba-šu

§ 30.—X, 51–XI, 4.

51 šum-ma lu rid ṣâbê 52 u lu bâ’irum 53 eḳil-šu kirâ-šu bu bî-zu 54 i-na pa-ni bil-ki-im 55 id-di-ma 56 ud-da-ab-bi-ir 57 ša-nu-um 58 wa-ar-ki-šu 59 eḳil-šu bkirâ-šu 60 u bî-zu 61 iṣ-ba-at-ma 62 šattam IIIkam 63 i-li-ik-šu 64 it-ta-la-ak 65 šum-ma it-tu-bra-am-ma 66 eḳil-šu kirâ-šu u bî-zu 67 i-ir-ri-iš 68 u-ul in-na-ad-bdi-iš-šum XI, 1 ša iṣ-ṣa-ab-btu-ma 2 i-li-ik-šu 3 it-ta-al-ku 4 šu-ma bi-il-la-ak

§ 31.—XI, 5–12.

5 šum-ma ša-at-tam 6 iš-ti-a-at-ma 7 ud-da-ab-bbi-ir-ma 8 it-tu-ra-am 9 eḳil-šu kirû-šu bu bî-zu 10 in-na-ad-di-biš-šum-ma 11 šu-ma i-li-ik-šu 12 i-il-la-ak

§ 32.—XI, 13–38.

13 šum-ma lu rid ṣâbê 14 u lu bâ’iram 15 ša i-na ḫar-ra-an 16 šar-ri-im 17 tu-ur-ru 18 tam-karum ip-tu-bra-aš-šu-ma 19 ali-šu uš-ta-ak-bši-da-aš-šu 20 šum-ma i-na bi-ti-šu 21 ša pa-da-ri-im 22 i-ba-aš-ši 23 šu-ma ra-ma-an-šu 24 i-pa-ad-