Page:Code of Hammurabi (1904).pdf/126

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
106
The Code of Ḫammurabi


agâm kussâm bša šar-ru-tim | li-te-ir-šu | ar-nam kab-tam | še-ri-zu ra-bi-tam | ša i-na zu-um-ri-šu 50 la i-ḫal-li-ḳu | li-mu-zu-ma | ûmi arḫi arḫi | ša-na-a-at palî-šu | i-na ta-ne-ḫi-im 55 u di-im-ma-tim | li-ša-aḳ-ti | kam-ma-al šar-ru-tim | li-ša-ad-di-bil-šu | ba-la-ṭam 60 ša it-ti mu-tim | ši-ta-an-nu | a-na ši-im-tim | li-ši-im-šum | iluAdad be-el ḫêgallim 65 gu-gal ša-me-e | u ir-ṣi-tim | ri-zu-u-a | zu-ni i-na ša-me-e | mi-lam 70 i-na na-ak-bi-im | li-te-ir-šu | ma-zu i-na ḫu-ša-aḫ-ḫi-im | u bu-bu-tim 75 li-ḫal-li-iḳ | e-li ali-šu | iz-zi-iš | li-is-si-ma | ma-zu a-na til ba-bu-bi-im 80 li-te-ir | iluZA.MA(L).MA(L) | gar-ra-du-um ra-bi-um | mar+ri-eš-tu-um | ša E.KUR 85 a-li-ku im-ni-ia | a-šar tam-ḫa-ri-im | kakka-šu li-iš-bi-ir | û-ma-am a-na mu-ši-im | li-te-ir-šum-ma 90 na-ki-ir-šu e-li-šu | li-iš-zi-iz | iluNanâ be-li-it | taḫazim u ḳablê | pa-ti-a-at 95 kakki-ia | la-ma-zi | da-mi-iḳ-tum | ra-i-ma-at palî-ia | i-na li-ib-bi-ša 100 ag-gi-im | i-na uz-za-ti-ša | ra-be-a-tim | šar-ru-zu li-ru-ur | dam-ga-ti-šu 105 a-na li-im-ne-tim | li-te-ir

COLUMN XLIV.

1 li-te-ir | a-šar taḫazim bu ḳablê | kakka-šu | li-iš-bi-ir 5 i-ši-tam | za-aḫ-ma-aš-tam | li-iš-ku-un-šum | ḳar-ra-di-šu | li-ša-am-ki-it 10 da-mi-šu-nu | ir-ṣi-tam li-iš-ki | gu-ru-un | ša-al-ma-at | um-ma-na-ti-šu 15 i-na ṣi-ri-im | li-it-ta-ad-di | ṣâb-šu . . . . . am | a-i u-šar-ši | šu-a-ti 20 a-na ga-at bna-ak-ri-šu | li-ma-al-li-šu-ma | a-na ma-at nu-ku-bur-ti-šu | ka-mi-iš li-ru-šu | iluNER.URU.GAL 25 dan-nu-um i-na ili | ga-ba-al bla ma-ḫa-ar | mu-ša-ak-ši-du | ir-ni-ti-ia | i-na ka-šu-ši-šu 30 ra-bi-im | ki-ma i-ša-tim | iz-zi-tim bša a-bi-im | ni-ši-šu | li-ik-me 35 in kakki-šu bdan-