Page:Code of Hammurabi (1904).pdf/114

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
94
The Code of Ḫammurabi


28 [VŠE] kaspim 29 [ID] amêluGUL 30 . . . . [ŠE] kaspim 31 [ID] amêluGA(?) 32 . . . [ŠE] kaspim 33 ID . . . . tu(?) 34 . . . [ŠE] kaspim 35 [ID] . . . nangarim 36 IV ŠE kaspim 37 ID SA 38 IV ŠE kaspim 39 ID AT.KIT 40 . . . ŠE kaspim 41 ID amêlubânîm 42 . . . [ŠE] kaspim 43 i-na [ûmi] Ikam 44 [i-na-ad-di]-in

§ 275.—XXXIX, 45–48.

45 [šum-ma a]-wi-lum 46 . . . . da(?) i-gur 47 i-na ûmi Ikam 48 III ŠE kaspim ID-ša

§ 276.—XXXIX, 49–52.

49 šum-ma ma-ḫi-ir-tam i-gur 50 II1/2 ŠE kaspim bID-ša 51 i-na ûmi Ikam 52 i-na-ad-di-in

§ 277.—XXXIX, 53–57.

53 šum-ma a-wi-lum 54 elippi LX GUR i-gur 55 i-na ûmi Ikam 56 IGI.VI.GAL kaspim bID-ša 57 i-na-ad-di-in

§ 278.—XXXIX, 58–66.

58 šum-ma a-wi-lum 59 wardam amtam i-ša-am-ma 60 arḫi-šu la im-la-ma 61 bi-en-ni e-li-šu 62 im-ta-ku-ut a-na na-di-na- 63 -ni-šu u-ta-ar-ma 64 ša-a-a-ma-nu-um 65 kaspam iš-ḳu-lu 66 i-li-ḳi

§ 279.—XXXIX, 67–71.

67 šum-ma a-wi-lum 68 wardam amtam i-ša-am-ma 69 ba-ag-ri bir-ta-ši 70 na-di-na-an-šu 71 ba-ag-ri i-ip-pa-al

§ 280.—XXXIX, 72–87.

72 šum-ma a-wi-lum 73 i-na ma-at 74 nu-ku-ur-tim 75 wardam amtam ša ba-wi-lim 76 iš-ta-am 77 i-nu-ma 78 i-na li-ib-bu mâtim 79 it-ta-al-kam-ma 80 be-el wardim u lu amtim 81 lu wara-zu u lu ama-zu 82 u-te-id-di 83 šum-ma wardum u amtum šu-nu 84 mârê ma-tim 85 ba-lum kaspima 86 an-du-ra-ar-šu-nu 87 iš-ša-ak-ka-an