Page:Code of Hammurabi (1904).pdf/110

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
90
The Code of Ḫammurabi


§ 260.—XXXVIII, 16–20.

16 šum-ma GIŠ.APIN.TUK.KIN 17 u lu GIŠ.GAN.UR 18 iš-ta-ri-iḳ 19 III šiḳil kaspim 20 i-na-ad-di-in

§ 261.—XXXVIII, 21–27.

21 šum-ma a-wi-lum 22 nâḳidam ba-na LID.GUD.ZUN 23 u ṣênê 24 ri-im i-gur 25 VIII ŠE.GUR 26 i-na šattim Ikam 27 i-na-ad-di-iš-šum

§ 262.—XXXVIII, 28–30.

28 šum-ma a-wi-lum 29 alpam u lu immeram 30 a-na . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 263.—XXXVIII, 37–43.

37 šum-ma [alpam] bu lu immeram 38 ša in-na-ad-nu-šum 39 uḫ-ta-al-li-iḳ 40 alpam ki-ma [alpim] 41 immeram ki-ma [immerim] 42 a-na be-li-[šu-nu] 43 i-ri-a-[ab]

§ 264.—XXXVIII, 44–60.

44 šum-ma [rê’um] 45 ša LID.GUD.[ZUN] 46 u lu ṣênê 47 a-na ri-im 48 in-na-ad-nu-šum 49 ID-šu mimma(?) ḫar(?)-ra-tim 50 ma-ḫi-ir 51 li-ib-ba-šu ṭa-ab 52 LID.GUN.ZUN 53 [uz]-za-aḫ-ḫi-ir 54 ṣênê 55 uz-za-aḫ-ḫi-ir 56 ta-li-id-tam bum-ta-di 57 a-na pî ri-ik-bsa-ti-šu 58 ta-li-id-tam 59 u bi-il-tam 60 i-na-ad-di-in

§ 265.—XXXVIII, 61–75.

61 šum-ma rê’um 62 ša LID.GUD.ZUN 63 u ṣênê 64 a-na ri-im 65 in-na-ad-nu-šum 66 u-sa-ar-bri-ir-ma 67 ši-im-tam but-ta-ak-ki-ir 68 u a-na kaspim 69 it-ta-di-in 70 u-ka-an-nu-šu-ma 71 a-du X-šu bša iš-ri-ḳu 72 LID.GUD.ZUN 73 u ṣênê 74 a-na be-li-šu-nu 75 i-ri-a-ab

§ 266.—XXXVIII, 76–81.

76 šum-ma i-na tarbaṣim 77 li-bi-it i-lim bit-tab-ši 78 u lu UR.MAH id-du-uk brê’um ma-ḫar ilim 79 u-ub-ba-am-ma 80 mi-ki-it-ti tarbaṣim 81 be-el tarbaṣim i-maḫ-ḫar-šu